15 tips voor effectief financieel management

Een financiële manager is verantwoordelijk voor een betrouwbare vastlegging van de bedrijfsadministratie, en voor de financiële rapportage aan de rest van het managementteam. Ook heeft hij een adviserende (en meebeslissende) functie bij alle vraagstukken waar de besteding van middelen in het geding is. Kortom: de financiële manager heeft verstand van financiën, maar het is even belangrijk dat hij kan communiceren. Vandaar deze verzameling tips van Steens & Partners.

1. Goede communicatie
Een financiële manager zorgt voor een goede communicatie binnen de organisatie. Hij kan een complex financieel probleem in begrijpelijke termen uitleggen. Hij weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

2. Concrete verbeterings voorstellen
Een financiële manager kan in kort bestek concrete verbeteringsvoorstellen doen. Hij weet ze ook aan de man te brengen dankzij zijn communicatieve vaardigheden: overtuigen, onderhandelen, motiveren, coachen en diplomatie.

 
3. Open voor constructieve suggesties
Een financiële manager staat altijd open voor constructieve suggesties van zijn medewerkers. En trouwens ook voor die van mensen van andere afdelingen.

 
4. Nieuwe technieken
Een financiële manager is geïnteresseerd in nieuwe technieken, maar weet ook dat je geen oude schoenen moet weggooien voor je nieuwe hebt. Hij is bereid direct te stoppen met iets dat niet werkt.

 
5. Oog voor mogelijkheden automatisering
Een financiële manager hoeft niet alles van automatisering te weten, maar hij moet wel een open oog hebben voor de mogelijkheden ervan, zeker als het gaat om de mogelijkheden tot verbetering van de financiële vastlegging en rapportage.

 
6. Standaardisatie & verscheidenheid
Een financiële manager beseft dat niet alle handelingen binnen een organisatie gedetailleerd moeten worden voorgeschreven. Maar hij is zich wel bewust van de voordelen van gestandaardiseerde processen. Zijn motto is: standaardisatie waar het moet, verscheidenheid waar het kan. Als routineprocessen worden gestandaardiseerd, blijft er meer tijd over voor analyse van de complexere problemen.

 
7. Informatievolgorde
Een financiële manager zorgt dat hijzelf goed geïnformeerd wordt voordat hij anderen informeert.

####

8. Informatiebehoefte
Een financiële manager weet welke informatiebehoeften zijn medebestuurders hebben en zorgt ervoor dat de informatie die zij krijgen, en ook de presentatie daarvan, aansluit bij die behoefte. Maar dat geldt ook als hij zijn medewerkers informeert!

 
9. Draagvlak
Een financiële manager weet hoe belangrijk draagvlak binnen een organisatie is en probeert daarom het commitment te verwerven van iedereen die binnen de organisatie met financiële vraagstukken te maken heeft.

 
10. Proactief
Een financiële manager stelt zich proactief op: hij wacht niet tot een probleem zich aandient, maar hij probeert het te voorkomen.

 
11. Realiteitszin
Veel organisaties willen erg veel in een hele korte tijd. Een financiële manager weet wat haalbaar is en wat niet. Hij werkt loyaal mee om het haalbare gedeelte te realiseren, maar geeft tegengas als het onhaalbare gedeelte op de agenda staat.

 
12. Inzicht in organisatie
Een financiële manager heeft een goed inzicht in de structuur van de organisatie en weet waar bij de verschillende afdelingen de sterkten en zwakten zitten. Hij weet hoe hij elke afdeling moet informeren en motiveren.

 
13. Inhouse of outsourcen
Een financiële manager is er alert op of het voordeliger is (financiële) processen in huis te houden of uit te besteden, zelfs als dat betekent dat hij zelf personeel kwijtraakt.

 
14. Rolmodellen
Een financiële manager weet dat de concurrenten van het eigen bedrijf veel dingen goed en fout doen. Wat de concurrentie fout doet, moet de eigen organisatie zien te vermijden. Wat de concurrentie goed doet, moet de eigen organisatie niet klakkeloos nadoen, maar juist beter doen. Als de organisatie per se een rolmodel wil, kan ze beter kijken naar een succesvolle organisatie in een totaal andere branche.

 
15. Niemand is perfect
Iedere manager, dus ook de financiële, maakt fouten. Iedere manager moet op een gegeven moment impopulaire maatregelen nemen. Het eerste is in eigen ogen onvergefelijk voor iemand met een perfectionistische instelling, het tweede voor iemand die graag aardig gevonden wordt. Accepteer dat je wel eens een fout maakt en dat je soms impopulair bent. Het voorkomt veel stress.

Bron: Steens & Partners

Mis deze checklist niet: Goede controle van het grootboek: 7 tips voor controllers en CFO’s

 

Gerelateerde artikelen