10 technologische trends in de financiele sector

De recente economische crisis heeft de financiële sector niet alleen serieuze problemen bezorgd, maar tevens voor een belangrijke transformatie van de branche gezorgd. 10 Trends die het aanzicht van de financiële dienstverlening zullen bepalen.

Door Chandan Sharma

Het financiële tumult, gecombineerd met de toegenomen complexiteit van het financiële stelsel, heeft ertoe geleid dat er nieuwe en unieke eisen aan financiële instellingen worden gesteld. Toch bieden de ernstige verstoring en ontwrichting van de markt financiële instellingen kansen om te innoveren, om hun product- en dienstenaanbod te differentiëren en de concurrentie achter zich te laten.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, wijzigingen van de wet- en regelgeving, demografische veranderingen en de revolutie die het gevolg is van mobiele werk- en levensstijlen. Het zijn stuk voor stuk factoren die met grote waarschijnlijkheid de komende tien jaar het aanzicht van de financiële sector zullen veranderen. Door een aantal van de laatste en belangrijkste trends binnen de branche te identificeren, kunnen financiële instellingen zich goed voorbereiden en manieren evalueren om ongunstige marktomstandigheden in zakelijke kansen om te zetten.

Consolidatie, rationalisatie, virtualisatie
Nu de macro-economische omgeving tekens van stabilisatie begint te vertonen, beginnen financiële instellingen hun aandacht te verschuiven van overleven naar groeien. We bemerken onder financiële dienstverleners een aanzienlijke belangstelling voor consolidatie, rationalisatie en virtualisatie in hun streven om zich tot effectievere en flexibele ondernemingen te transformeren. Investeringen in ICT-systemen blijven daarbij in belangrijke mate bijdragen aan een flexibel en gestroomlijnd bedrijfsmodel.

‘IT as a service’
Innovaties op ICT-gebied en de realisatie van ‘IT as a Service’ gaan echter nog altijd met problemen gepaard, niet in de laatste plaats waar het gaat om het moderniseren van verouderde toepassingen en het integreren van ICT-infrastructuren die momenteel losse eilandjes van technologie vormen. Hoewel financiële instellingen ernaar streven om hun technologie aan te passen aan hun snel veranderende bedrijfsbehoeften, blijft de complexiteit van ICT voor de meeste bedrijven eerder regel dan uitzondering.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste factoren die volgens Verizon Business de komende tien jaar het aanzicht van de financiële sector zullen bepalen:

1.    Zelfservice zal de norm zijn
Mobiel, telefonisch en internetbankieren zullen de favoriete kanalen zijn voor privétransacties. Bankfilialen zullen hun aandacht in belangrijke mate verschuiven naar adviesdiensten die zowel op menselijke als op digitale interactie zijn gebaseerd. Traditionele PIN-automaten zullen worden getransformeerd tot gelokaliseerde, mobiele en gedeelde e-commercekiosken. Bovendien zullen steeds meer banken voor de exploitatie van deze gedeelde kiosken gebruikmaken van netwerken van externe leveranciers.

2.    Toegepaste intelligentie op verkoop- en dienstverleningspunten
Dit zal zo´n beetje het enige zijn wat ertoe doet. Wat de financiële leiders van de rest zal onderscheiden is het vermogen om het vertrouwen van klanten te winnen, een superieure kennis op het gebied van relaties te ontwikkelen en deze kennis op effectieve en consistente wijze te integreren binnen de verkoopactiviteiten, dienstverlening en advisering binnen alle kanalen.

3.    Privacy en personalisatie worden met elkaar verzoend
Hierdoor ontstaat een win/win-situatie voor consumenten en financiële instellingen. Consumenten zullen gemakkelijker voelen bij het verstrekken van persoonlijke gegevens voor marketing- en verzekeringsdoeleinden, mits dit hen tastbare voordelen oplevert in de vorm van gepersonaliseerde en betaalbare financiële producten. Financiële instellingen zullen gegevens over gedrag en levensstijlvoorkeuren van consumenten verzamelen en tot uitdrukking brengen in een verscheidenheid aan alledaagse digitale transacties, bijvoorbeeld ter aanvulling op en verbetering van risicoverzekeringen en kredietwaardigheidsbeoordelingen, en om fijnmazige en/of op verbruik gebaseerde prijsstructuren toe te passen.

4.    De liquiditeit wordt flexibeler dan wel volatieler

Flexibeler of volatieler; het is maar hoe je het bekijkt. De liquiditeit binnen de financiële markten zal een verdere fragmentatie aan de dag leggen en een steeds wereldwijder karakter aannemen. De concurrentie tussen locaties waar handelstransacties worden uitgevoerd zal intensiveren, zodat er naast het uitvoeren van handelstransacties en het ontwikkelen van innovatieve bedrijfsmodellen een verdere diversificatie van de dienstverlening nodig zal zijn. De liquiditeit zal een vluchtiger karakter aannemen en zich tussen verschillende uitvoeringslocaties verplaatsen, zodat er efficiëntere middelen nodig zullen zijn om wereldwijd toegang te krijgen tot liquiditeit. In de zoektocht naar `alfa’ zal men trachten om elke mogelijke milliseconde en microseconde vergrating te elimineren.

5.    Er duiken onconventionele concurrenten op die voor verstoringen zorgen – zoals gevreesd.

Binnen de detailhandel en betalingssector zullen sterke alternatieve spelers opduiken die de traditionele bedrijfsmodellen zullen uitdagen. Het aanbod van digitale betalingsmogelijkheden zal blijven groeien, ten nadele van kasgeld. De noodzaak om consumenten te bedienen die te weinig of geen producten of diensten van banken afnemen, zal een belangrijke drijfveer voor motivatie vormen. Hierbij zal sprake zijn van een groot aantal omgekeerde innovatiemogelijkheden binnen de ontwikkelde financiële markten die zijn gebaseerd op lessen die zijn opgedaan in de opkomende markten.

####

6.    Het digitale handelsverkeer tussen financiële instellingen krijgt een facelift 
Geavanceerde markten voor zakelijke toepassingen zullen zorgen voor aanzienlijke verbetering van de flexibiliteit en efficiëntie van het berichten- en communicatieverkeer tussen organisaties die onderdeel van het financiële stelsel vormen. Gedeelde infrastructuren binnen het financiële stelstel die op basis van een `as-a-service’-model worden aangeboden door onafhankelijke en vertrouwde wereldwijde leveranciers zullen terrein winnen bij financiële dienstverleners.

7.    Het netwerk zal uitgroeien tot een zakelijk infrastructuurplatform.
Het netwerk zal niet langer als een standaardonderdeel van de bedrijfsvoering worden geschouwd. Beveiliging, identiteitscontrole en ICT-diensten aan de netwerkrand zullen steeds vaker naar de cloud worden gemigreerd. Met ingebouwde beveiliging, identiteitscontrole, intelligentie, schaalbaarheid en veerkracht zal het netwerk worden getransformeerd tot een strategisch zakelijk infrastructuurplatform op basis waarvan het aanbod van zakelijke en technologische diensten op lokaal, nationaal en wereldwijd niveau zal worden georganiseerd.

8.    Informatiebeveiliging zal steeds meetbaarder worden en meer risicogestuurd zijn.
Binnen de komende tien jaar zullen internetbedreigingen steeds minder risico’s opleveren. Als gevolg van krachtiger en wijdverspreider beveiligingsmaatregelen zal er sprake zijn van een aanzienlijke afname van spam, identiteitsdiefstal en de meeste andere vormen van computercriminaliteit die we nu kennen. De resterende cyberaanvallen zullen geringer in aantal, doch gerichter zijn. [link invoegen naar Verizons voorspellingen voor Informatiebeveiliging voor de komende tien jaar]

9.    Uitvoeringsmodellen zullen worden herzien.
Verhitte discussies rond outsourcing (wel of niet uitbesteden) zullen aan terrein verliezen. Nu financiële transacties, de financiële handel en financiële instellingen een steeds digitaler, virtueler en dienstverlenender karakter krijgen, zal de discussie zich verplaatsen naar consistente en verifieerbare controlemechanismen binnen alle vertakkingen van de digitale virtuele onderneming, ongeacht door wie of waar het werk wordt verricht.

10.    Efficientievoordeel door ‘Everything as a Service (EaaS)’ ICT- en informatie-architecturen

Initiatieven op het gebied van compliance, risicobeheersing en transparantie zullen een groot deel van de financiële middelen opslokken en de efficiëntie nadelig beïnvloeden. Desondanks zullen financiële instellingen nog altijd in staat zijn om belangrijke efficiëntieverbeteringen te realiseren op het gebied van digitalisering, virtualisatie en standaardisatie. Er zullen steeds vaker flexibele, SOA/cloud-architecturen service-georiënteerde cloud architecturen worden toegepast ter bevordering van de bedrijfsgroei. Deze op cloud computing gebaseerde aanpak van dienstverlening is niet zomaar een modegril. Het vormt de sleutel tot technologische innovatie, biedt de mogelijkheid om op snelle en effectieve wijze nieuwe markten te betreden en maakt bedrijfsstrategieën mogelijk die organisaties helpen om hun financieel beheer te verbeteren en een duurzaam model te creëren voor de levering van de ICT-diensten van de toekomst.

Aan al deze trends liggen innovatieve zakelijke en technologische oplossingen en diensten ten grondslag die financiële instellingen in staat zullen stellen om op effectievere wijze te concurreren en te voldoen aan de wereldwijde wet- en regelgeving.

Wat deze organisaties nodig hebben, is een krachtig en veilig ICT-fundament dat hen de mogelijkheid biedt om zakelijke infrastructuren en diensten in te zetten ter ondersteuning van de radicale transformatie van bedrijfsmodellen waarnaar markten, overheden en klanten zullen vragen.

Waar het op neerkomt, is dat deze aanzienlijke zakelijke problemen alleen op effectieve wijze kunnen worden opgelost door gebruik te maken van innovatieve modellen voor de inzet van ICT-voorzieningen en de technologische en informatie-architecturen te herzien om klanten in staat te stellen om op elk gewenst moment, vanaf elke locatie en vanaf elk toestel financiële transacties uit te voeren.


Chandan Sharma is Global Managing Director van Verizon Business Financial Service, een divisie van Verizon die bedrijfsoplossingen en technologisch advies biedt.

Gerelateerde artikelen