Zorg tijdig en met de juiste hulp voor digitale weerbaarheid

16 februari 2023
Eye Security

De kans dat een organisatie wordt getroffen door een cyberaanval is 1 op 5. De schade van een incident kan fors oplopen. Bij ransomware gaat het dan bijvoorbeeld om de geëiste losgeldsom, maar daarnaast komen er kosten bij voor juridische bijstand, aansprakelijkheid en wellicht reputatieschade.vDit zorgt ervoor dat cybersecurity niet zomaar als kostenpost kan worden bezien.