De evolutie van het purchase to pay proces

13 september 2022
Easy Systems

Van digitaliseren naar automatiseren
De wereld – en daarmee ook het werk van de financieel professional – is de afgelopen jaren aan het veranderen. Nieuwe digitale technologieën en de enorme hoeveelheid data die dit oplevert veranderen de rol van Finance. Voorheen was een financieel professional meer reactief en werd data vooral handmatig uit verschillende systemen gehaald en gebruikt om gebeurtenissen uit het verleden te analyseren. Nu is het meer dan ooit mogelijk om proactief te zijn, data te analyseren, te interpreteren en daar inzichten en acties voor de business uit te halen. Dat geldt ook voor het purchase to pay proces. Hoe meer dit geautomatiseerd is, hoe eenvoudiger het wordt om deze inzichten en acties te bepalen.

In deze whitepaper:

  • De evolutie van het purchase to pay proces
  • Waarom zou je het purchase to pay proces optimaliseren?
  • De verschillende fases van purchase to pay automatisering
  • De toekomst van Finance