De hoeveelheid beschikbare (financiële) data is onvoorstelbaar groot. Vrijwel elke handeling resulteert in gegevens die managers kunnen helpen de onderneming te monitoren en te sturen. De finance professional heeft in deze een sleutelrol. Hoe kan hij/zij de informatiestroom optimaliseren? Welke rol hebben financiële systemen? En welke 'zachtere' factoren hebben invloed op de informatieprocessen? In dit dossier besteden we aandacht aan o.a. dashboarding / performance management / financiële systemen en software / forecasting / management control / procesmanagement en reporting.