Business Control

artikel-thumbnail

08 maart 2008

Akoepedie voor controllers?

Voor controllers is het zaak dat ze zich niet door IT-analfabetisme en door de opkomst van risicomanagement laten marginaliseren tot boekhouder. Het is al een tijd droog in een deel van Afrika. Mens en dier zuchten al maanden onder de gesel van een immense droogte. De mensen hebben geen vertrouwen meer in de meteorologie en kijken hoopvol naar hun medicijnmannen. Deze trotse professionals uit verschillende stammen en dorpen hebben alles geprobeerd om regen te bewerkstelligen maar helaas, tot nu toe zonder resultaat.

artikel-thumbnail

11 december 2007

Nederlandse ondernemer ziet 2008 optimistisch tegemoet

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft onverminderd vertrouwen in de toekomst en ziet 2008 met getemperd optimisme tegemoet. Het verwachtingsniveau is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar maar blijft uitermate positief. De omzet en exportverwachting voor 2008 zijn licht gedaald. Daar staat tegenover dat de ondernemers verwachten dat de werkgelegenheid in 2008 sterker zal stijgen dan in 2007. Dit blijkt uit een enquete van de Kamers van Koophandel.

artikel-thumbnail

27 november 2007

Wie verandert, overleeft

Laatst zat ik met Harold Goddijn aan het diner. Naast mij zat de logistiek manager van onze Amerikaanse vestiging. De logistiek manager is relatief nieuw en luisterde geinteresseerd naar de oude koeien die Harold en ik uit de sloot aan het halen waren. Die interesse wakkerde de verhalen verder aan en we dwaalden af naar de periode van voor de introductie van de eerste GO, het allereerste apparaatje dat aan de basis lag van de opmerkelijke groei van TomTom. Al pratende realiseerde ik mij de hoeveelheid veranderingen die er in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden.

artikel-thumbnail

05 november 2007

Het opzetten van een Management Informatie Systeem

Managementinformatiesystemen (MIS) bestaan al een tijdje. Toch heeft nog lang niet iedere organisatie zo'n systeem. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste is het feit dat de meeste managers weinig affiniteit hebben met informatietechnologie. De tweede is dat handige spreadsheetje, waarmee de manager al een heel eind komt. Toch rukken de managementinformatiesystemen op. Dit artikel geeft een schema voor de bouw van zo'n systeem en laat zien wat de rol van de controller daarbij kan zijn. Iedere manager heeft informatie nodig om zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Het idee van een geautomatiseerd systeem waaruit hij op een gemakkelijke manier die informatie kan halen die hij nodig heeft, ligt dan voor de hand. De eerste bruikbare anagementinformatiesystemen werden gebouwd in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw.

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De rol van cost management bij de omslag naar outputsturing bij verzelfstandigde rijksdiensten

Met de ZBO-gang in 2004 van het CBS is de aandacht voor de bedrijfsvoering steeds meer manifest geworden. Hierdoor is een ontwikkeling ingezet om een kostprijsmodel uit te werken om een beter inzicht te krijgen in de kostenopbouw en het sturen op resultaten (output) mogelijk maken. Tijdens mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan de uitdagingen en valkuilen van dit ontwikkeltraject binnen het CBS. Door: Leny Werkhoven, directeur bedrijfsvoering Centraal Bureau voor de Statistiek

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO Day 2007: Groei, geld en globalisering

Stond de CFO Day enkele jaren geleden nog in het teken van de recessie en kostenbesparingen, nu is groei het leitmotiv. Voor de CFO betekent groei een andere en niet altijd eenvoudiger invulling van zijn takenpakket. Hoe om te gaan met de opkomst van private equity-fondsen bijvoorbeeld? Hoe om te gaan met de globaliserende econonomie? De beste CFO's weten echter in te spelen op de kansen die de huidige conjunctuur biedt. Zoals de CFO's van het jaar.

artikel-thumbnail

01 september 2007

Tussen compliance en performance

De aandacht voor performanceverbetering en investeren in IT neemt weer toe. Tegelijk staan thema's als IT-governance en compliance nog hoog op de agenda. Gelukkig kunnen laatstgenoemde activiteiten ook als enabler dienen voor betere prestaties. In de zoektocht naar de juiste balans tussen compliance en performance is het evenwel belangrijk dat de toegevoegde waarde van IT en IT-projecten wordt vastgesteld. Val IT, het jonge zusje van CobiT, biedt uitkomst.

artikel-thumbnail

21 juli 2007

Softe cijfers, harde gevaren

Alle koersgevoelige informatie in jaarberichten moet transparant en controleerbaar zijn. Maar bijna alle jaarberichten laten op dit punt cruciale steken vallen. Dat moet anders. De financiële verslaglegging van beursgenoteerde ondernemingen moet aan zeer hoge eisen voldoen: er worden vaste standaarden gehanteerd, externe accountants doen de controle en stellen een management letter op met daarin aandachtspunten die het vertrouwen in de gerapporteerde informatie moeten borgen.

artikel-thumbnail

19 juli 2007

Peter Provily, Ministerie van Buitenlandse Zaken: 'Toegevoegde waarde steeds groter'

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt sinds begin 2007 met control-units die vaak meer dan één organisatieonderdeel bedienen. Als het aan Hoofd Planning en Control van het Directoraat-Generaal regiobeleid en consulaire Zaken Peter Provily ligt, wordt het administratieve proces organisatiebreed verder gestandaardiseerd en efficiënter uitgevoerd. 'Managerial control zal zich verder ontwikkelen waardoor de toegevoegde waarde binnen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering groter wordt.'

artikel-thumbnail

19 juli 2007

Hans van Elzakker, ROC Eindhoven: 'Kostenmanagement als visitekaartje'

'Deelnemerbeheer op hoger plan', zo heette de uitdaging van directeur financiën Hans van Elzakker van ROC Eindhoven. Doel van het project was het verhogen van de kwaliteit van de deelnemergegevens in de dossiers en in het deelnemerregistratiesysteem. 'Daarnaast is het de taak van de financiële functie om het management te adviseren over de financiële consequenties van beleidskeuzes. Het primaire onderwijsproces moet immers wel betaalbaar blijven.'

artikel-thumbnail

13 april 2007

Performance management voor marketing en inkoopafdelingen vaak onmogelijk

Managers zijn het minst tevreden met de management informatie over marketing -en inkoopprocessen. 27% van de verantwoordelijken is ontevreden met de stuurinformatie over het inkoopproces en 39% vindt de management informatie over het marketingproces ontoereikend. De finance afdeling scoort daarentegen veel beter. Dit blijkt uit de ICT Productivity Monitor van Heliview, een onderzoek onder bijna 400 organisaties met meer dan 50 werknemers.

artikel-thumbnail

13 april 2007

In deze tijd bestaat er geen waarheid meer, alleen nog maar informatie

Als CFO maakt u deel uit van het management team van uw organisatie. Elke maand, of eens per 4 weken, heeft u een MT vergadering waarin u, samen met de overige leden, het wel en wee van de organisatie doorgrondt. De vergadering wordt geopend en het woord wordt gegeven aan de COO die aan de hand van een uitdraai onderwerpen zoals productie, kosten en leveranciers bespreekt. De overige MT leden luisteren aandachtig, maar hebben niet het gevoel dat het hen aangaat.

artikel-thumbnail

01 maart 2007

Niesko Dubbelboer, Algemene Inspectiedienst: 'Iemand moet onze rekening oppikken'

De Algemene Inspectiedienst: de controle en opsporingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder leiding van Niesko Dubbelboer, hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering en Control, gaat de AID over naar een outputgestuurde organisatie in het batenlastenstelsel. 'Het is lastig om in de hoofden van medewerkers te krijgen dat iemand onze rekening moet oppikken voor het werk dat we doen.'

artikel-thumbnail

21 november 2006

Florent Vlak, voorzitter raad van bestuur van Vivium zorggroep: De focus ligt te veel op de kosten van zorg

Als er een publieke branche is waar de afgelopen jaren veel is veranderd, dan is het de zorg wel. Zorginstellingen moeten met steeds minder overheidssteun steeds meer doen. Productie draaien, prestatiemeting, de concurrentie aangaan met andere zorginstellingen. Florent Vlak, voorzitter raad van bestuur van Vivium, kan daar over meepraten. Ook deze zorggroep ontkwam niet aan de tucht van de markt. Vlak slaagde er desondanks in om Vivium aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid.

artikel-thumbnail

21 november 2006

Ron Vos, hoofd middelenbeheer Gemeente Amstelveen: Jaarrekening twee maanden eerder

Ron Vos, hoofd middelenbeheer bij het facilitair bedrijf van de gemeente Amstelveen, heeft twee belangrijke projecten op zijn naam staan. Allereerst zorgde hij ervoor dat de financiële administratie binnen zijn eigen organisatie werd gecentraliseerd. Iets soortgelijks, maar dan op een ander niveau heeft hij gedaan voor Villa El Salvador, een Peruaanse gemeente waarmee Amstelveen al tien jaar lang een vriendschappelijke band heeft.

artikel-thumbnail

21 november 2006

Ton Ruhe, directeur Finance en Control TU Delft: Geen plek op de voorgrond

Toen Ton Ruhe, directeur Finance en Control van de TU Delft, na een carrière van ruim twintig jaar in de olie-industrie (Esso en BP) en 7 jaar Philips de overstap maakte naar een overheidsinstelling, verwachtte hij wel enige tijd nodig te hebben om zich aan te passen. Van de harde bedrijfscultuur bij de drie multinationals naar de wetenschappelijke wereld van de TU Delft; een groter contrast lijkt er niet te bestaan. Toch bleken de verschillen uiteindelijk minder groot dan gedacht.

artikel-thumbnail

17 november 2006

Snel en betrouwbaar sturen met forecasts

Voortschrijdende prognoses of financiële forecasts nemen een steeds belangrijkere plaats naast het jaarlijkse budget als instrument voor sturing en control, zoals blijkt uit onderzoek van EyeOn en de Erasmus Universiteit Rotterdam [1]. Financieel managers die betrouwbare cijfers en prognoses rapporteren, wekken vertrouwen dat de organisatie in control is. Een uitdaging voor de controller is echter hoe je op kwartaal- of zelfs maandbasis in korte tijd een betrouwbaar oordeel kunt vellen over de financiële vooruitzichten zonder een proces te doorlopen dat vergelijkbaar is met de tijdrovende budgetcyclus.

artikel-thumbnail

14 november 2006

Afscheid van de unbalanced business scorecard

In de afgelopen jaren heeft performancemanagement bij Ordina handen en voeten gekregen. CFO Hans den Hartog was nauw betrokken bij de invoering van de business scorecard, de KPI's en wat dies meer zij. En uitgerekend de financiële topman van Ordina waakt ervoor blind te sturen op financiële kengetallen. "Dan stuur je al gauw op kosten. Daar is niets mis mee, zeker niet in tijden van economische tegenwind. Maar in betere tijden is het veel te beperkt."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17