artikel-thumbnail

23 september 2016

De toekomst van werk in de bancaire sector in Nederland

Afgelopen week nam ik als ex-bankier bij ABN AMRO en schrijver van o.a. 'Dagboek van een bankier' deel aan een debat op BNR-radio over de toekomst van werk in de bancaire sector in Nederland. In dat debat kwamen een aantal verschillende visies aan bod. In deze blog een korte samenvatting van de belangrijkste oorzaken van die 'vastebaanloosheid', voorzien van een conclusie van mijzelf als ex-bankier en sinds 5 jaar zelfstandig ondernemer en 50-plusser.

artikel-thumbnail

12 september 2016

Businessinnovatie doe je outside-in

Businessinnovatie is nodig om concurrerend te blijven in veranderende en steeds complexere marktomstandigheden. Voor de meeste bedrijven is dat geen gemakkelijke opgave. De bronnen van succes uit het verleden, en alles wat daar in de loop der jaren omheen is georganiseerd, vormen belangrijke dwarsliggers. Outside-in denken en handelen is dan belangrijk om niet in dezelfde groef te blijven hangen. Het valt te leren en het is meer dan de moeite waard, want wie wil nu bedrijven als Nokia, Blackberry, Hanjin of Kodak achterna?

artikel-thumbnail

22 augustus 2016

Herdefiniering van Control. Hoe bouw je in 5 stappen vertrouwen op?

Het zijn roerige (control) tijden in de huidige VUCA-wereld. VUCA staat voor de chaotische, snelle, onzekere en onvoorspelbare tijd waarin wij momenteel leven. Een zeer belangrijke randvoorwaarde is dat veel wederzijds vertrouwen opgebouwd moet zijn. Maar de aanwezigheid van vertrouwen is niet altijd zo vanzelfsprekend binnen organisaties. Hoe bouw je vertrouwen op? Stephen M.R. Covey beschrijft in zijn bestseller 'Slim Vertrouwen' 5 stappen.

artikel-thumbnail

22 augustus 2016

Herdefiniering van Control. Hoe bouw je in 5 stappen vertrouwen op?

Het zijn roerige (control) tijden in de huidige VUCA-wereld. VUCA staat voor de chaotische, snelle, onzekere en onvoorspelbare tijd waarin wij momenteel leven. Een zeer belangrijke randvoorwaarde is dat veel wederzijds vertrouwen opgebouwd moet zijn. Maar de aanwezigheid van vertrouwen is niet altijd zo vanzelfsprekend binnen organisaties. Hoe bouw je vertrouwen op? Stephen M.R. Covey beschrijft in zijn bestseller 'Slim Vertrouwen' 5 stappen.

artikel-thumbnail

17 augustus 2016

Moet secretaresse met contract voor onbepaalde tijd krediet voor camper kunnen krijgen?

Elke opleiding in Amerika is verplicht op 'income rate' en 'employment rate' te publiceren over de opleidingen die zij aanbieden. Op die manier kunnen studenten, voordat zij voor een opleiding kiezen, een beeld krijgen van hun verwachte toekomstperspectief op de arbeidsmarkt en verdiencapaciteit. Dat laatste is weer belangrijk omdat dit soort tabellen gebruikt worden bij financiële dienstverlening zoals het verstrekken van hypotheken, bijvoorbeeld aan starters of flexwerkers.

artikel-thumbnail

08 augustus 2016

Finance professional: versterk je positie en omarm Big Data

Finance professionals ontwikkelen zich van scorekeepers naar business partners en value integrators. Steeds vaker worden ze betrokken bij besluitvorming op allerlei niveaus in hun organisaties. Gezien de steeds toenemende concurrentie en complexiteit op zowel afzet- als inkoopmarkten vereisen business owners diepgaande en hoogfrequente, direct toepasbare inzichten om hun strategieën te formuleren en hun operations te managen. Om deze inzichten op een integrale en tijdige wijze te kunnen opleveren moeten finance professionals hun Big Data & Analytics competentie versterken en een toekomstgerichte 'managementinformatie mindset' ontwikkelen. Onvoldoende aandacht hieromtrent zal onvermijdelijk betekenen dat de finance functie terrein verliest op het gebied van besluitvormingsondersteuning en daarmee in haar organisatorische autoriteit en importantie.

artikel-thumbnail

20 juni 2016

Falen is een waardevol leermoment

'Een echt lerende organisatie verstaat de kunst van het falen', dat was de prikkelende titel van de Masterclass die we als American Express tijdens CFO Day organiseerden met Arjan van Dam. Een interessante sessie waar ik met plezier op terugkijk. Eigenlijk ging de sessie niet over falen maar over falen als manier van leren tijdens het werk. Veel organisaties erkennen het nut van leren om hun aanpassingsvermogen te vergroten, maar vullen dit vaak in via scholing en trainingen terwijl een klimaat waarin je de ruimte krijgt om te leren van je fouten erg belangrijk is.

artikel-thumbnail

20 juni 2016

Beste financial, bestaat uw baan over 5 - 10 jaar nog?

Recente internationale rapporten van bijvoorbeeld de OESO en het World Economic Forum (WEF) waarschuwen voor grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Recente arbeidsmarktcijfers van recruitment bureaus schetsen daarentegen een groeiend aantal vacatures voor financials. Is dit de bedrieglijke periode ('deception') zoals die zo vaak voorkomt bij exponentiële ontwikkelingen? Hoe dan ook, hoog tijd om wakker te worden, want er is een reële kans dat uw baan over 5 - 10 jaar niet meer bestaat.

artikel-thumbnail

20 juni 2016

Beste financial, bestaat uw baan over 5 - 10 jaar nog?

Recente internationale rapporten van bijvoorbeeld de OESO en het World Economic Forum (WEF) waarschuwen voor grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Recente arbeidsmarktcijfers van recruitment bureaus schetsen daarentegen een groeiend aantal vacatures voor financials. Is dit de bedrieglijke periode ('deception') zoals die zo vaak voorkomt bij exponentiële ontwikkelingen? Hoe dan ook, hoog tijd om wakker te worden, want er is een reële kans dat uw baan over 5 - 10 jaar niet meer bestaat.

artikel-thumbnail

16 juni 2016

Agile reporting: 5 vereisten voor dynamisch en 'in control' C-level inzicht

Information is power. Onder invloed van Big Data en Business Intelligence zijn de hoeveelheid beschikbare data en verwachtingen van management- en bestuurslagen sterk gestegen. Ook binnen de financiële functie heeft dat zijn weerslag. Rapportages moeten van statisch naar dynamisch, van traag naar snel en van één- naar driedimensionaal zonder enige concessie op kwaliteit en betrouwbaarheid. En dat het liefst gisteren, met minder mensen op de loonlijst. Een ogenschijnlijk onmogelijke taak. Het is daarom cruciaal dat financiële afdelingen hun kernwaarden en krachten mobiliseren in agile reporting.

artikel-thumbnail

16 juni 2016

Lang leve de 9-tot-3-mentaliteit!

In 1930 publiceerde econoom John Maynard Keynes het essay Economic Possibilities for our Grandchildren. Keynes verwachtte dat de productiviteit door mechanisatie zo sterk zou toenemen dat zijn (achter)kleinkinderen in 2030 nog maar 15 uur per week zouden werken om in alle levensbehoeften te voorzien. De econoom had het bij het juiste eind wat betreft de spectaculaire productiviteitsstijging. Desondanks zat hij er behoorlijk naast met de kortere werkweek. Hoewel we nog veertien jaar te gaan hebben tot 2030 lijken we verder dan ooit verwijderd van de 15-urige werkweek.

artikel-thumbnail

30 mei 2016

De waarde van aandacht

Als leider wil je resultaten behalen en groei creëren. Het liefst op de meest snelle en efficiënte manier. Je bepaalt de richting, gaat aan de slag en onderneemt actie bij een afwijking met de realiteit. Op weg naar het volgende plan, streef je van doel naar doel, van actie naar actie. Doordat je dit met elkaar doet, in teams en jijzelf, is de druk enorm. Je stuurt op presteren en legt de lat steeds hoger. Totdat je alleen nog bezig bent je hoofd boven water te houden in de dagelijkse storm en je vergeet om na te gaan hoe het met jullie gaat. Met jezelf en je omgeving.

artikel-thumbnail

27 mei 2016

Van lineair naar exponentieel (financieel) management

"Lineair denken in een niet lineaire wereld is zinloos!" Dat is de zin die er voor Rowan Gibson, wereldwijde innovatie leider en auteur van vele bestsellers op het gebied van innovatie, zoals 'The four lenses of Innovation', uitspringt in het nieuwe boek Management in Singularity van Prof. dr. Tjeu Blommaert en mijzelf. In het boek doen we een oproep voor actie en geven we food for thought omdat exponentiële technologische ontwikkelingen ons in een hoog tempo naar Singularity leiden.

artikel-thumbnail

25 mei 2016

Gematigd positieve CFO's zien toename investeringen

Hoewel iets minder uitbundig dan een jaar eerder, zijn CFO's wereldwijd gematigd positief over de economische ontwikkelingen in de markten waarin ze actief zijn. Het merendeel verwacht het komende jaar de positie van hun onderneming te versterken. Ondernemingen zijn echter wel voorzichtiger geworden in het aangaan van grote avonturen in verre markten. Ze zoeken het liever dicht bij huis en blijven scherp op de centen letten. Een optimalisatie van de cashflow staat bij een groot deel van de CFO's bovenaan de agenda.

artikel-thumbnail

20 mei 2016

Projectcontrol: de actfase

(Project)controllers kunnen een belangrijke rol spelen bij het succesvol uitvoeren van een project. En die rol bestaat gedeeltelijk uit adviserende taken: de projectcontroller als sparring partner en intern adviseur. Maar er zijn ook taken die op het terrein van het beschermen van de 'staande organisatie' liggen. Een project wordt namelijk gestart om waarde voor de hele club te genereren en het moet bewaakt worden of dat daadwerkelijk gebeurt. De (project) controller is dan ook een corporate policeman.

artikel-thumbnail

21 april 2016

Kijk eens over de grens voor financiering

Iedereen heeft zijn mond vol over alternatieve financiering. Banken worden terughoudender in het verstrekken van leningen en ondernemingen moeten dus op zoek naar andere vormen van financiering. Er wordt veel over gesproken, maar slechts weinig ondernemingen zetten deze woorden om in daden. Je ziet dat bedrijven die duidelijke groeidoelstellingen hebben of te maken hebben met krapte in het werkkapitaal, zich aan het oriënteren zijn of de eerste stappen zetten op het pad van alternatieve financiering. Er zijn echter veel meer bedrijven die nog geen idee hebben hoe het verder moet als de bank het laat afweten.

artikel-thumbnail

10 maart 2016

Het Stockholm Syndroom van Excel: we worden gegijzeld en houden het graag nog even zo...

Iedereen kent het, iedereen gebruikt het op zijn of haar manier, ieder zichzelf respecterend bedrijf maakt er gebruik van en eigenlijk vind je het overal terug waar ook maar iets berekend moet worden. Onze grote steun en toeverlaat: Microsoft Excel. Geboren in 1982 onder de naam Multiplan, waarna het in 1985 omgedoopt werd tot Excel. Het was een verfrissende, nieuwe speler op de markt en concurrent van de marktleider van dat moment: Lotus 1-2-3.

artikel-thumbnail

07 maart 2016

Financieren is kwestie van stapelen

Het nieuwe motto voor bedrijfsfinanciering is stapelen! De tijd dat ondernemingen voor hun financiering slechts hoefden aan te kloppen bij hun bank is definitief voorbij. Banken zijn sinds de crisis en onder invloed van regelgeving zoals Basel III terughoudender in het verstrekken van kredieten. Het gat dat de banken laten vallen, wordt echter snel opgevuld door nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, private investeerders, leasing, factoring, microkredieten of kredietunies en andere initiatieven.

artikel-thumbnail

15 februari 2016

Projectbeheersing of Projectcontrol?

Cashflow, P&L, Spend, Venture Capital, General Ledger, balance sheet.. and the list goes on. Natuurlijk zijn er voor de Engelse termen in de "finance en control" hele mooie Nederlandse alternatieven. Maar waarom zijn de Engelse termen zo in? Zijn ze sexier, moderner, statusverhogend of is de betekenis wezenlijk anders? Wees gerust, dit is geen blog over de verloedering van de Nederlandse taal of de verschrikkelijke verengelsing van de beroepstaal.

artikel-thumbnail

21 oktober 2015

Modern finance in een digitaal tijdperk

Trendsetters in finance zien technologie als een service. Deze service moet flexibel, veilig, betrouwbaar en schaalbaar zijn én moet altijd en overal bereikbaar zijn met een apparaat naar keuze. Daarnaast moet het uiteraard de kosten verlagen en de integratiecomplexiteit verminderen. Maar het is net zo belangrijk om te zien dat de verwachtingen van gebruikers omhoog zijn gegaan. Een moderne gebruikersinteractie is de standaard. Denk daarbij aan hoe je thuis van de tablet gebruik maakt. Daarom moet de moderne financiële applicatie gemakkelijk in het gebruik zijn, een applicatie die uitnodigt en helpt om meerwaarde voor het bedrijf te creëren.

artikel-thumbnail

26 juni 2015

Integrated Reporting: So What?

"Raad van bestuur van ABN AMRO ziet af van bonus onder grote maatschappelijke druk." "De veiligheid van de mensen in Groningen speelde geen rol bij het winnen van gas." Zo maar een greep uit recente ontwikkelingen waarbij de invloed van stakeholders, in dit geval de maatschappij, flink is onderschat door toch zeer ervaren bestuurders. De financiële impact als gevolg van niet-financiële missers is vaak enorm. Denk aan het uitstellen van de beursgang van ABN AMRO en ook de enorme financiële impact voor de overheid van het verminderen van de gasproductie.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

De expert bloggers van FM.nl delen hun visie op actuele financiële gebeurtenissen en thema's. Zij plaatsen het nieuws in perspectief en geven tips en tricks om u financieel management naar een hoger niveau te tillen.