Voor veel zzp'ers valt de omzet in 2012 flink tegen, voor 2013 stellen zij de omzetverwachting naar beneden bij. Een beperkte afzetmarkt en de slechte conjunctuur zijn de grootste belemmeringen om groei te realiseren.


Ruim 60% vindt geld opzij zetten voor de oude dag belangrijk tot zeer belangrijk. Toch verwacht ruim de helft van de ondernemers een (zeer) grote inkomensdaling van 30% of meer nadat zij gestopt zijn met werken.

Dit en meer blijkt uit de tweede meting van het zzp-panel door Panteia/EIM in samenwerking met het Ministerie van SZW. Het panel bestrijkt nu alle ondernemers van eenpersoonsbedrijven, onderscheiden in zzp’ers - die voornamelijk arbeid aanbieden - en overige ondernemers zonder personeel (ozp’ers) die voornamelijk goederen verkopen.

De omzet in 2012 valt de ondernemers vaak tegen
Een op de drie ondernemers heeft in 2012 een omzet die (veel) lager is dan men aan het begin van dat jaar had verwacht. Toch is er op het eerste gezicht vergeleken met 2011 niet veel veranderd in het niveau van de omzetten. Dat komt omdat het aandeel van de ondernemers die een omzet hebben van € 25.000 of meer (ca 67%) onveranderd is. Wel is er aan de onderkant een verschuiving naar omzetten beneden de € 10.000. Er zijn dan ook iets meer ondernemers die zeggen dat zij in 2012 minder omzet hebben dan ondernemers die zeggen dat zij meer omzet hebben.

Zzp’ers stellen verwachting bij, ozp’ers blijven optimistisch
Met de tegenvallende resultaten in het achterhoofd is het aannemelijk dat de verwachtingen voor 2013 bijgesteld worden. Dit blijkt op te gaan voor de groep zzp’ers. Een groter deel verwacht voor het komende jaar een afname van de omzet. Voor ozp’ers blijkt dit helemaal niet het geval. Een ruime meerderheid verwacht ondanks het tegenvallende resultaat in 2012 een toename van de omzet. Dit optimisme is echter een karaktertrek die we vaker terugzien bij ondernemers. De omzetverwachting in 2013 voor alle eenpersoonsbedrijven is per saldo neutraal.

Grote inkomensdaling verwacht na stoppen met werken
Ruim 60% vindt geld opzij zetten voor voldoende inkomen op de oude dag belangrijk tot zeer belangrijk. Toch verwacht ongeveer de helft van de ondernemers een (zeer) grote inkomensdaling van 30% of meer nadat zij gestopt zijn met werken. Bij een dergelijke inkomensdaling neemt het aandeel ondernemers dat hier (zeer) ontevreden over is sterk toe. Ongeveer een op de drie ondernemers verwacht na het stoppen een gemiddelde tot kleine daling van het inkomen. Hiervan zou de meerderheid tevreden zijn met het verwachte inkomen op de oude dag.

Bron: Panteia/EIM