De zakelijke dienstverleners waren in januari nog somberder gestemd dan in december 2008. Het aantal ondernemers dat een afname van de omzet verwachtte was voor de tweede maand op rij groter dan het aantal dat een toename voorzag. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met name over het economisch klimaat waren de ondernemers somberder dan ooit. Per saldo kwalificeerde in januari 54 procent van de zakelijke dienstverleners het economisch klimaat als negatief, tegen 49 procent een maand eerder. De ondernemers gaven aan dat de omzet in de afgelopen drie maanden gelijk is gebleven en dat de personeelssterkte sterk afnam.

Per saldo verwachtte 14 procent van de zakelijke dienstverleners een lagere omzet te boeken in de komende drie maanden. Wel is de verwachting dat de prijzen en tarieven de komende drie maanden zullen stijgen.

Over de werkgelegenheid in de eigen branche waren de ondernemers pessimistischer dan een maand eerder. Per saldo verwachtte 19 procent van de zakelijke dienstverleners dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen, tegen 16 procent in december 2008.

Het percentage ondernemers dat belemmering van de zakelijke activiteiten ondervond als gevolg van onvoldoende vraag is sterk gestegen; van 9 naar 32 procent. Daarentegen gaf slechts 16 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormde voor hun activiteiten. In oktober 2008 was dit nog 39 procent.