De jaarrekeningcontrole door accountants van woningcorporaties heeft momenteel niet de status van wettelijke controle in de Wet toezicht accountantorganisaties (Wta). Hier gaat per augustus van dit jaar verandering in komen, meldt het NIVRA.

Gezien de omvang en functie in het maatschappelijk verkeer van woningcorporaties is geconcludeerd dat toezicht op de kwaliteit van de accountantscontrole bij woningcorporaties wenselijk is. Daarom wordt een wijziging van het Besluit Beheer sociale-huursector (BBSH) voorbereid, waarbij artikel 27 BBSH in de bijlage bij de Wta wordt opgenomen.