Welke risico's moeten verzekeraars onder ogen zien?

Een lage rente, reputatieschade en gegarandeerde producten. Dat zijn de grootste risico's in de verzekeringsbranche, zo blijkt uit onderzoek van PwC.

‘Insurance Banana Skins 2015’ werd gehouden onder meer dan 806 respondenten in 54 landen wereldwijd. In Nederland hebben 42 vertegenwoordigers van de verzekeringssector aan het onderzoek meegedaan. 

Dit onderzoek – tweejaarlijks uitgevoerd in samenwerking met Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) - richt zich op senior executives in de verzekeringsbranche met als centrale vraag welke risico's verzekeraars zich geconfronteerd zien en hoe zij omgaan met deze risico's.

“De lage rente wordt gezien als het grootste risico, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat dit op korte termijn niet snel zal veranderen. Opvallend is dat reputatierisico's in Nederland veel groter worden ingeschat dan in andere landen. Dit komt voort uit de woekerpolisaffaire, waarvan de gevolgen nog dagelijks merkbaar zijn.” 
__________________________________________________________________________________________________
Wilt u het gevoerde beleid inzake risicomanagement beter verantwoorden? Wilt u aan de toegenomen regelgeving blijven voldoen? Wilt u systematisch onaangename verrassingen voorkomen? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk Management voor u onmisbaar. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________________________  

“Gegarandeerde producten komen in Nederland relatief veel voor en vormen in combinatie met een lage rente ook relatief een groter risico voor Nederlandse verzekeraars”, aldus Christian Meerstadt van PwC.

Wereldwijd zijn er duidelijk verschillen en ervaart men de invoering van nieuwe regelgeving als grootste risico.

1. Regulation
2. Macro-economische risico’s
3. Lage rente

Het onderzoek laat zien dat er wereldwijd zorgen zijn om de hoeveelheid aan nieuwe regelgeving die tot onevenredig veel extra kosten en toenemende compliance risico's leidt. De nieuwe categorie Cyber Risk eindigt op de vierde plaats (en zelfs op 1 in non-life) doordat verzekeraars meer en meer online gaan en mobiele kanalen ontwikkelen. In algemene zin is er een belangrijke verschuiving in risicoperceptie te zien, die vraagt om nieuwe strategische beslissingen.

Bron: PwC