Waarom 10% van de Amerikaanse bedrijven niet aan de eisen van SOX 404 voldoet

Uit onderzoek blijkt dat 10% van Amerikaanse accelerated filers niet voldoet aan de Sarbanes-Oxley wet. Wat zijn de belangrijkste 'material weaknesses'?

Vanaf 31 maart 2005 moeten de eerste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, de zogenaamde accelerated filers, aan de Sarbanes-Oxley wet voldoen. De CEO and CFO verklaren dat de organisatie in control ('Internal Control Statement') is, conform sectie 404 van de Sarbanes-Oxley wet. De genoemde bedrijven moesten dit jaar voor het eerst een Sarbanes-Oxley verklaring afgeven bij hun jaarrekening. Per 31 maart 2005 hebben 2369 beursgenoteerde bedrijven hun jaarrekening gepubliceerd. Tien procent hiervan heeft één of meer materiële zwaktes in hun interne beheersing. Zij voldoet niet aan sectie 404, waardoor de externe accountant geen goedkeurende verklaring kon afgeven. Dit blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Control Solutions International (CSI), dat op 9 mei 2005 in Londen werd gepresenteerd. CSI analyseerde de verklaringen verstrekt door de externe accountant. Van tevoren was onbekend hoeveel bedrijven in de problemen zouden komen en waar de grootste risico's lagen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste materiële zwaktes werden ontdekt in het proces rond de jaar-, kwartaal- en maandafsluitingen (de zogenaamde financial statements close), namelijk 19%. 17,5% van de materiele zwaktes, zo ontdekte CSI, kwam voor in de boekhoudrichtlijnen, gevolgd door belastingen met 14%. Dit mag geen verrassing heten omdat de Sarbanes-Oxley wet focust op de kwaliteit van de interne beheersing rond de financiële informatieverstrekking ('Internal controls over financial reporting'). Een andere wel opmerkelijke conclusie is dat de accountant bij 9% van de bedrijven een materiële zwakte ontdekt heeft wegens incompetent personeel op kritieke posities binnen de organisatie. Control Solutions International heeft meer dan 250 klanten ondersteund bij de implementatie van de Sarbanes-Oxley wet. In Europa werkt zij hierbij samen met het Nederlandse zusterbedrijf FaGro Consultancy B.V. De uitkomsten van de analyse naar de 'filers' en vooral de achterliggende oorzaken van de uitkomsten bieden een schat aan informatie voor Europese bedrijven die nog aan het begin staan van de Sarbanes-Oxley implementatie. Europese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering moeten vanaf 15 juli 2006 voldoen aan paragraaf 404 van de Sarbanes-Oxley Act. Dat betekent dat deze ondernemingen met ingang van boekjaar 2006 in hun jaarverslag een "internal control statement" op moeten nemen ondertekend door CEO en CFO . De externe accountant dient dit statement te voorzien van een verklaring. Veel Amerikaanse bedrijven hebben de omvang van de implementatie van de SOX wetgeving onderschat en gebruikten een onvoldoende robuuste en ervaren projectorganisatie. Tevens is de ervaring dat een SOX -implementatie gedragen moet worden door alle disciplines in de onderneming en niet alleen een financieel gedreven project is. De projectdoorlooptijd is 1,5 à 2 jaar. Bovendien is het van belang kritisch te blijven bij de interpretatie van de redeneringen van de accountant. Immers de verantwoordelijkheid voor SOX ligt bij het management van de organisatie. Op 15 juni a.s. zullen CSI en FaGro Consultancy B.V. de uitkomsten, de achterliggende oorzaken en de ervaringen van de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven toelichten tijdens een seminar in Eindhoven. Europese bedrijven die SOX-compliant moeten worden kunnen aan de hand van deze informatie nagaan of zij op koers liggen en hun implementatie effectiever maken. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toelichting vaktermen: • Materiële zwakte is een significante tekortkoming of een combinatie van tekortkomingen in de interne organisatie die kunnen leiden tot een niet ontdekte fout in de jaarrekening van zodanig wezenlijke omvang dat hierdoor het getrouwe beeld van de jaarcijfers doorslaggevend wordt aangetast. Meer informatie over het seminar is te verkrijgen bij onderstaande contactpersonen en binnenkort op www.fagro.nl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Meer informatie: Anneloes Vreugdenhil FaGro Consultancy B.V. Freddy van Riemsdijkweg 28 5657 EE Eindhoven Australiëlaan 60 6199 AA Maastricht-Airport T 040 - 3 68 24 30 F 040 - 3 68 39 60 E [email protected] I www.fagro.nl