Als u voor 2004 een voorlopige teruggaaf heeft, dan rekent de Belastingdienst automatisch uw voorlopige teruggaaf voor 2005 uit op basis van uw voorlopige teruggaaf 2004 en overige gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn.

Tot en met belastingjaar 2004 ontving u, als u het jaar ervoor een voorlopige teruggaaf had ingediend in september of oktober een uitnodiging of een formulier om voor het volgende jaar weer een verzoek om voorlopige teruggaaf in te dienen. Vervolgens vulde u dit formulier, de diskette of het programma Voorlopige teruggaaf in, stuurde het terug naar de Belastingdienst en de Belastingdienst verwerkte vervolgens al deze verzoeken. In december ontving u de voorlopige teruggaafbeschikking en vanaf januari werd de voorlopige teruggaaf in maandelijkse termijnen uitbetaald. Uit onderzoek is gebleken dat veel belastingplichtigen van jaar tot jaar dezelfde verzoeken om voorlopige teruggaaf indienen. Mede daarom is het proces aangepast. Voor lopende voorlopige teruggaven 2004 rekent de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf 2005 automatisch uit. Om u op de hoogte te stellen stuurt de Belastingdienst in september 2004 een brief. Op basis van de voorlopige teruggaaf 2004 en op basis van de overige gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn, rekent de Belastingdienst de automatische voorlopige teruggaaf 2005 uit. Deze wordt in de vorm van een beschikking in december 2004 thuis gestuurd. U moet de beschikking dan controleren. Voor de duidelijkheid melden wij u dat als het rekeningnummer voor de voorlopige teruggaaf is gewijzigd, u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk moet doorgeven aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan zal de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf nog op het 'oude' (bij de Belastingdienst bekende) rekeningnummer uitbetalen. Houd rekening met een verwerkingstijd van enkele weken voor de wijziging van het rekeningnummer bij de Belastingdienst. De uitbetaling vindt plaats vanaf januari 2005. Zelf een voorlopige teruggaaf 2005 aanvragen Als u geen automatische voorlopige teruggaaf 2005 van de Belastingdienst ontvangt, kunt u zelf een verzoek om voorlopige teruggaaf 2005 indienen. Het programma Voorlopige teruggaaf 2005 en het formulier Voorlopige teruggaaf 2005 zijn vanaf 1 november 2004 beschikbaar. Wetswijzigingen voor 2005 De definitieve belastingwetgeving voor 2005 zal naar verwachting in december 2004 door de Eerste en Tweede Kamer worden vastgesteld. Dit kan dan gevolgen hebben voor de hoogte van uw voorlopige teruggaaf. In dit onderdeel leest u steeds de laatste informatie hierover. Momenteel is dit onderdeel nog niet beschikbaar. Buitenlands belastingplichtig in 2005 Als u buitenlandse belastingplichtige bent, kunt u geen gebruikmaken van het formulier Voorlopige teruggaaf en het programma Voorlopige teruggaaf voor binnenlandse belastingplichtigen.