Onder verwijzing naar het biedingsbericht van 18 juli 2005 maakt United Services Group N.V. bekend dat zij het openbaar bod op alle uitstaande aandelen, opties en warrants van Solvus NV (het "Bod") gestand doet. Na verwerving van de aangemelde aandelen bezit United Services Group, rekening houdend met de eigen aandelen in het bezit van Solvus, 95,56% van alle uitstaande aandelen Solvus.

De formele kennisgeving van de resultaten van het Bod vindt vandaag, 19 augustus 2005, plaats in de financiële pers in België. Betaling en overdracht In overeenstemming met de voorwaarden van het Bod, zoals opgenomen in het biedingsbericht, zal United Services Group op vrijdag 26 augustus 2005 de aangemelde aandelen verwerven tegen betaling van EURO 23,00 per aandeel in contanten. Openbaar uitkoopbod en beëindiging notering zoals aangekondigd in het biedingsbericht en conform artikel 513 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zal United Services Group, onder dezelfde voorwaarden als die van het Bod, een openbaar uitkoopbod uitbrengen op alle aandelen, opties en warrants uitgegeven door Solvus, die nog niet zijn aangemeld. Het openbaar uitkoopbod start op maandag 29 augustus 2005 om 9.00 uur CET en eindigt op vrijdag 16 september 2005 om 16.00 uur CET. De aandelen, opties en warrants uitgegeven door Solvus, die aan het einde van de looptijd van het openbaar uitkoopbod niet zijn aangemeld, worden geacht van rechtswege te zijn overgedragen aan United Services Group. Na afronding van het openbaar uitkoopbod zal de notering van Solvus op Euronext Brussels worden beëindigd.