Veel minder aanvragen voor tweede NOW ronde dan voor eerste: het gaat beter, of men twijfelt nog.

Het aantal aanvragen voor de tweede NOW ronde is nog aanzienlijk lager dan voor de eerste, concludeert het UWV vandaag uit eigen onderzoek onder ruim 800 werkgevers die wel een eerste maar nog geen tweede keer hebben aangevraagd. Daarvan geeft 20 procent aan van plan te zijn een tweede NOW aanvraag te gaan indienen, 43 procent twijfelt, en 36 procent gaat geen tweede ronde aanvragen.

De belangrijkste reden (79 procent) om geen tweede keer te vragen is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Een vijfde (20 procent) geeft aan niet te voldoen aan de voorwaarden. De meeste bedrijven die nog wel willen aanvragen (63 procent), zeggen daarmee te wachten tot ze beter kunnen inschatten hoe hoog het omzetverlies wordt: het is vaak nog niet zeker of men de grens van 20 procent haalt, en bovendien wordt gevreesd voor de consequenties van een tweede coronagolf.

Online training Power BI | Webinarreeks

Wil je inzicht in de nieuwe mogelijkheden van Power BI? Volg dan nu de 4-delige Webinar-reeks Power BI (8 PE-uren) en ervaar, op afstand, alle ins- en outs van deze Business Intelligence Tool. Schuif virtueel je stoel aan bij Tony de Jonker, Excel MVP, en ontdek de toegevoegde waarde die Power BI voor jou en jouw organisatie heeft.

Bekijk online training

(bron: UWV)