Een kenmerk van succesvolle ondernemingen is dat hun strategie duidelijk is en kort en bondig valt samen te vatten. Onderzoekers van de Harvard Business School wijzen op het belang van het zogeheten 'strategy statement'

Zo’n strategy statement moet altijd beginnen met de definitie van de doelstelling. Doordat veel ondernemingen tegenwoordig in meerdere markten actief zijn, is het verder belangrijk om de scope van de business te kunnen formuleren.

Wellicht het belangrijkste is dat het bedrijf een duidelijk ‘sense of advantage’ heeft. Dat wil zeggen dat het over de specifieke middelen moet beschikken waarmee het de doelstelling(en) wil realiseren. Voor het definiëren van doel, scope en advantage moeten wel bepaalde trade-offs gemaakt worden.

Streeft een onderneming groei of schaalgrootte na, dan gaat dat in de regel ten koste van de winstgevendheid. Focust een bedrijf op institutionele klanten, dan zal het minder aandacht besteden aan de retailklanten.

Voor het ontwikkelen van het statement is een goede kennis vereist van de industrie, van de klantsegmenten en van de specifieke manieren waarop deze bediend worden. Ook is het belangrijk om inzicht te hebben in de huidige strategieën van concurrenten en de mogelijke toekomstige mutaties hierin.