De vraag naar mensen in een economisch-administratieve beroep loopt terug, maar dit geldt vooral voor functies op laag of middelbaar niveau. De vraag naar

Dit meldt uitkeringsinstantie UWV in de vandaag gepubliceerde factsheet administratieve beroepen.

Banenkrimp

Er is minder werk voor mensen in een economisch-administratieve beroep. Dit geldt vooral voor functies op laag of middelbaar niveau, zoals administratief medewerkers, secretariaatsmedewerkers en receptionisten. Het aantal administratieve krachten op dit niveau daalde tussen 2013 en 2016 met bijna 39 duizend (-5%). Met name onder secretaresses is de banenkrimp sterk. Daar staat tegenover dat de vraag naar hoger administratief personeel aantrekt. Het gaat dan om beroepen zoals hypotheekadviseur en registeraccountant.

Nederland telt anderhalf miljoen mensen met een economisch-administratief beroep. Ruim de helft daarvan heeft een functie op lager of middelbaar niveau. De krimp in deze functies komt vooral door automatisering en digitalisering. De dienstverlening aan klanten - bijvoorbeeld bij banken en bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst – is sterk veranderd. Klanten kunnen steeds vaker zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorgeven. 


Eind maart 2017 verstrekte UWV ongeveer 95.000 WW-uitkeringen aan mensen met een economisch-administratief beroep. Ruim een kwart wordt verstrekt aan laagopgeleiden, terwijl deze groep slechts 13% uitmaakt van het aantal werkzame krachten.

Secretaresses

Tussen 2013 en 2016 nam het aantal secretariële banen met 11.000 af, een daling van 19 procent. De rol van de secretaresse is de afgelopen jaren veranderd. In sommige organisaties wordt het takenpakket verbreed met bijvoorbeeld werkzaamheden op het gebied van HRM, eventmanagement of financiën. Van de managementassistent van nu wordt steeds vaker verwacht dat zij of hij zich flexibel en pro-actief opstelt binnen het team en de organisatie. Secretarieel medewerkers moeten in toenemende mate beschikken over de juiste digitale vaardigheden en steeds vaker wordt kennis van buitenlandse talen gevraagd. Daarnaast verschuift de functie soms naar een hoger niveau, zoals blijkt uit de stijgende vraag naar directiesecretaresses.

Door de veranderingen in de functie en door de banenkrimp is het momenteel lastig voor werkzoekende secretaresses om werk te vinden en is de concurrentie onder werkzoekenden groot. Kansrijke overstapmogelijkheden liggen veelal buiten het administratieve werkveld, zoals op het terrein van klantcontact, marketing of arbeidsbemiddeling. 

Vraag naar hoger economisch-administratief personeel stijgt

De vraag naar administratief personeel op hbo- of wo-niveau neemt juist toe. Controle van gegevens, analytische vaardigheden en advies aan klanten zijn zaken die niet volledig geautomatiseerd kunnen worden. Er is met name veel vraag naar hypotheekadviseurs, assistent-accountants en –controllers en registeraccountants.