Het moet voor personeel van banken en verzekeraars eenvoudiger worden om zich te laten omscholen tot leraar.

Daarmee willen alle partijen in het onderwijs, onder meer minister Arie Slob, het lerarentekort terugdringen. Zij ondertekenen daarvoor vandaag een convenant.
De afgelopen jaren zijn in de financiële sector tienduizenden banen verdwenen. Door verdere digitalisering zal die trend naar verwachting de komende jaren doorzetten. Aan de andere kant is in het onderwijs, en dan met name in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo sprake van oplopende lerarentekorten.

Ook belastingdienst zoekt financieel experts

Mes snijdt aan twee kanten

Volgens Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, snijdt het mes aan twee kanten. "Als wij onze medewerkers kunnen interesseren voor een mogelijke carrière als zijinstromer in het onderwijs helpen we het lerarentekort te verkleinen en bieden we onze werknemers extra perspectief.

Error in shortcode: slug must be set