Ronald van Noord (36) is per 1 januari 2015 benoemd tot financieel directeur van Blauwhoed. In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor Financiën en ICT.

Ronald van Noord trad 1 april 2012 in dienst bij Blauwhoed en vervulde de functies van controller en hoofd financiën, waarbij hij in de laatste functie onderdeel uitmaakte van het directieteam. 

Vanuit zijn expertise heeft hij een bijdrage geleverd aan de verdere (financiële) herstructurering van Blauwhoed. Focus hierbij was en is het beheersbaar houden van de vennootschappelijke structuur en het verder optimaliseren van de financieringsstructuur en liquiditeitspositie van Blauwhoed.

Blauwhoed richt zich als onafhankelijke ontwikkelaar op de ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en de (her)ontwikkeling van commercieel vastgoed. Blauwhoed ontwikkelt al haar projecten in co-creatie en is in diverse plaatsen actief met projecten, nieuwe eigen concepten en initiatieven. De organisatie heeft over de afgelopen drie boekjaren positieve resultaten behaald en heeft voor de komende jaren een gezonde groeiambitie ten doel gesteld.