Ronald Barendse (49) is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 15 oktober benoemd tot nieuw lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Hij was eerder Directeur Financieel Economische Zaken bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ronald Barendse zal bij de SVB onder meer de portefeuilles Dienstverlening, ICT en Finance & Control gaan beheren. Het zijn essentiële portefeuilles omdat de SVB de komende jaren blijft investeren in integrale dienstverlening en in nieuwe ICT, in een sterk veranderende omgeving met strakke financiële kaders.

De Raad van Bestuur bestaat verder uit bestuursvoorzitter Nicoly Vermeulen en Matt Kemp als lid. Na het vertrek van Matt Kemp per 1 februari 2013 wordt overgegaan op een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Sinds 1 oktober 2006 is Ronald Barendse directeur Financieel Economische Zaken, sinds mei 2011 bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In 2009 was hij genomineerd voor de Public Finance Award van Alex van Groningen.