Risicomanagement is de topprioriteit geworden van de CFO als gevolg van de kredietcrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Towers Perrin. De meerderheid van de respondenten erkent dat de crisis gevolgen zal hebben voor hun eigen winstprognose en mogelijk blijvende schade zal toebrengen aan de wereldeconomie.

Hoewel de meeste CFO’s naar buiten toe een en al zelfvertrouwen zijn, geeft driekwart toe dat ze zich zorgen maken over hun eigen risicobeleid en hun mogelijkheden hun strategische plannen te realiseren.

Dit wijst er op dat veel financials overwegen hun beleid ten aanzien van risico te herzien. Meer dan zes van de tien respondenten wijzen slecht risicomanagement bij financiële organisaties aan als schuldige van de huidige kredietcrisis en chaos binnen de financiële markten.  

Meer dan vier van de tien financials denken dat directies zich ook actiever met risicomanagement gaan bezighouden. Net zoveel verwachten meer betrokkenheid van de werknemers op dit gebied. Meer dan de helft van de ondervraagde CFO’s zijn van plan hun risicomanagementprocedures aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Ruim de helft van de CFO’s noemen de complexiteit van financiële instrumenten een belangrijke reden voor de huidige chaos. Een even groot aantal wijst een beschuldigende vinger naar financiële marktspeculatie.

Om uit de crisis te geraken, noemen de CFO’s met name een beter regulatie van kredietverstrekking. Ook raden ze meer toezicht van de Raden van Bestuur, het management, investeerders en zelfs overheden aan.

Op het moment dat in het derde kwartaal van 2007 de kredietcrisis opkwam, waren bestuurders van bedrijven vol vertrouwen over hun mogelijkheden om risico´s en kansen te managen. Opmerkelijk is het verschil in perspectief bij CEO´s en CFO´s.

Uit eerder wereldwijd onderzoek van Towers Perrin naar risicomanagement onder 1.452 CEO’s, CFO’s en het senior management van grote ondernemingen blijkt dat CEO’s en CFO’s de voornaamste risico’s vooral in de portefeuille van de collegabestuurder zien.

De CEO bijvoorbeeld zet twee financiële thema’s bovenaan, namelijk loonkosten en kredietrisico’s. De CFO ziet vooral risico’s op het strategische vlak, zoals consumentenvraag en businessdevelopment.