Register voor transparantie werkt

152 leveranciers betaalden bijna 80 miljoen euro aan artsen en ziekenhuizen.

Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële relaties van leveranciers met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Het aantal meldende bedrijven steeg in 2018 naar 152, een toename van 20 procent. In totaal meldden de deelnemende bedrijven vorig jaar bijna 80 miljoen euro aan financiële relaties. Dat is een stijging van ruim 12 procent ten opzichte van 2017.

Het aantal zorginstellingen en patiëntenorganisaties dat in het register is opgenomen, bleef stabiel (1.236 in 2018 tegenover 1.241 in 2017). Het aantal individuele zorgprofessionals daalde iets (van 3.871 naar 3.653). Het gemiddelde bedrag dat een zorginstelling in totaal van de meldende bedrijven kreeg, steeg vorig jaar van gemiddeld rond de 50.500 naar 57.500 euro. Dat van individuele zorgprofessionals steeg ook, van gemiddeld 2.440 naar 2.239 euro.

Zorginstellingen ontvingen in totaal ruim 71 miljoen euro, een stijging van 13 procent. De stijging komt vooral doordat meer leveranciers van medische hulpmiddelen hun relaties hebben gemeld; de introductie van het verbod op gunstbetoon in de Wet op de medische hulpmiddelen per 1 januari 2018 heeft mogelijk geleid tot een breder bewustzijn en bekendheid met het Transparantieregister Zorg. Het resterende bedrag van bijna 9 miljoen euro ging naar individuele zorgprofessionals.


(bron: Transparantieregister Zorg)