Het succes van een winkel of winkelgebied hangt van meer af dan de conjuncturele ontwikkeling of de stijging van internetaankopen. Belangrijker is dat het koopgedrag van consumenten verandert. Dat blijkt uit de studie Fun of functie - Verschuivingen in ruimtelijk koopgedrag van economen van Rabobank.


Vooral door de groei van internet als aankoopkanaal en de tegenzittende conjunctuur heeft de detailhandel te maken met een dalende omzet en een hoge en stijgende leegstand. Op lokaal niveau zien de Rabo-economen echter ook veel winkelgebieden met een stijgende omzet tussen 2009 en 2011 en een lage leegstand. Uit het Rabobank-onderzoek blijkt dat dit komt door de verschuiving van het koopgedrag van consumenten. De 'nieuwe' consument heeft weinig tijd en kiest bewuster voor bepaalde winkelgebieden, afhankelijk van het specifieke winkeldoel: recreatief en op zoek naar beleving of functioneel en op zoek naar snelheid en gemak, ofwel fun of functie. Juist middelgrote winkelgebieden die minder aansluiten bij deze behoefte hebben het daardoor moeilijk.

De te verdelen koek wordt kleiner
De winnaars zijn de kleine winkelgebieden die voorzien in de behoefte van consumenten die op zoek zijn naar snelheid en gemak en de grote winkelgebieden die voorzien in de behoefte aan beleving. De middengroep, die tussen wal en schip valt, kenmerkt zich vaak door een beperkte bereikbaarheid, betaald parkeren en mist in veel gevallen de gezelligheid en het horeca- en culturele aanbod van bijvoorbeeld een historisch centrum.

De vele factoren die een rol spelen bij het ruimtelijke koopgedrag van consumenten maken het moeilijk om sluitende verklaringen te geven voor het succes of falen van individuele winkelgebieden. Vrijwel alle winkelgebieden combineren succes- met faalfactoren en sluiten daarmee goed aan op de wensen van de ene consument en slecht op die van de andere. Wel moeten zowel individuele winkeliers als winkelgebieden of gemeenten zich afvragen voor wie ze er zijn, wie hun doelgroep is, en op basis daarvan hun product bepalen. Dat gold voorheen ook al, maar is des te belangrijker nu de te verdelen koek kleiner wordt.

De studie Fun of functie - Verschuivingen in ruimtelijk koopgedrag kunt u downloaden op www.rabobank.com/economie