Qredits verstrekt in eerste half jaar ruim 20 miljoen euro aan kredieten

In het eerste halfjaar van 2016 is er meer dan 20 miljoen euro krediet verstrekt aan startende en bestaande ondernemers via Qredits. Een groei van 8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Het aantal kredietaanvragen is gestegen met 18 procent en het aantal verstrekte kredieten met 17 procent.

De eerste zes maanden van 2016 heeft Qredits succesvol afgesloten. Het aantal Microkrediet aanvragen (kredieten tot 50.000 euro) en het aantal MKB-kredieten aanvragen (kredieten van 50.000 euro tot en met 250.000 euro) is gestegen van 3.600 in het eerste halfjaar van 2015 naar 4.250 in het eerste van halfjaar 2016. Een groei van 18 procent. De groei van het aantal aanvragen is vooral zichtbaar bij MKB-kredieten: 50 procent meer in 2016 dan in 2015. Voor Microkredieten is dat 9 procent.

De ondernemingsplannen die Qredits heeft ontvangen waren van goede kwaliteit hetgeen ervoor gezorgd heeft dat er 17 procent meer kredieten zijn verstrekt. Het eerste halfjaar waren er dat 775. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 20 miljoen euro kredietverstrekking aan ondernemers in Nederland. Een groei van 8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015.

Naast de 20 miljoen euro heeft Qredits nog ruim 650.000 euro uitgeleend via Flexibele kredieten. Dit financieringsproduct, geïntroduceerd in juni j.l., is een zakelijk doorlopend krediet tot 25.000 euro wat de ondernemer flexibel kan opnemen. Dit zogenaamde werkkapitaalkrediet biedt de ondernemer ruimte om debiteuren te betalen, voorraden aan te schaffen of om kortlopende kosten te financieren. Een gemiddeld Flexibel krediet is op dit moment 18.000 euro.

Er is geen specifieke branche of regio waarvan Qredits meer aanvragen ontvangt. Het is een groei in zijn geheel. De verhouding tussen startende ondernemers (70%) en bestaande ondernemers (30%) blijft stabiel. Bij de aanvragen van het MKB-krediet zien we wel een groei in het aantal bestaande ondernemers: 35 procent ten opzichte van 30 procent in het eerste halfjaar van 2015.

Qredits
Qredits is een private non-profit instelling die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten tot 250.000 euro, coaching en tools. Qredits heeft de afgelopen jaren 8.000 ondernemers gefinancierd voor een totaal bedrag van 167 miljoen euro. Na drie jaar is 93 procent van deze ondernemers nog steeds actief. De organisatie bestaat uit 55 vaste medewerkers en 650 vrijwillige coaches. Daarmee is Qredits na de commerciële banken de grootste kredietverstrekker voor het MKB in Nederland.