Nederlandse CEO's hebben ten opzichte van hun buitenlandse collega's veel meer vertrouwen in de economie, werkgelegenheid en hun eigen omzetgroei. Tegelijkertijd maken ze zich meer zorgen over terrorisme, cybercriminaliteit en sociale instabiliteit. Dat blijkt uit de jaarlijkse CEO Survey van PwC onder zo'n 1.400 bestuursvoorzitters uit 79 landen.

De resultaten werden maandag aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos gepresenteerd.

55% verwacht economische groei de komende 12 maanden (29% mondiaal).
63% is vol vertrouwen dat de eigen omzet dit jaar stijgt (38% mondiaal).
79% maakt zich geen zorgen over werkeloosheid (54% mondiaal).
De helft verwacht dat het personeelsbestand het komende jaar groeit.
Als banen verdwijnen dan is dat verlies volgens 27% zeker het gevolg van automatisering. De rest denkt dat automatisering enige invloed heeft.

Globalisering
Nederlandse CEO’s zijn positiever over de effecten van globalisering dan hun buitenlandse collega’s. Driekwart (60% mondiaal) is van mening dat globalisering bijdraagt aan het gemak waarmee goederen, kapitaal, mensen en informatie zich over de wereld verplaatsen. Maar ze maken zich meer zorgen over terrorisme (84% vs. 54 mondiaal), cybercrime (85% vs. 61%) en sociale instabiliteit (76% vs. 68%). En ze vrezen dat het moeilijker wordt te opereren in een mondiaal concurrentieveld waarin protectionisme steeds dominanter wordt. 61% zegt hierover matig tot zeer bezorgd over te zijn.

‘Het optimisme van Nederlandse CEO’s weerspiegelt de relatief sterke staat van de Nederlandse economie’, zegt bestuursvoorzitter Peter van Mierlo van PwC. Tegelijkertijd zijn ze beducht voor de toenemende maatschappelijke weerstand tegen globalisering en de voortschrijdende techniek. Ze onderkennen dat niet iedereen in gelijke mate profiteert. Als we draagvlak voor globalisering en technologische ontwikkelingen willen behouden, zullen we gezamenlijk als CEO’s meer oog moeten hebben voor de schaduwzijde ervan en er slimme oplossingen tegenover moeten zetten.’

Privacy versus veiligheid
Bij de afweging dataprivacy versus het verzamelen en het gebruik van data van burgers om terrorisme actiever te bestrijden kent tweederde van de Nederlandse CEO’s meer waarde toe aan het veiligheidsbelang. Bij de afweging tussen dataprivacy en het gebruik van data voor commerciële doeleinde kent driekwart meer waarde toe aan het privacybelang.

Herstel van vertrouwen
Op de vraag hoe het bedrijfsleven een grotere rol kan spelen in het herstel van vertrouwen in de samenleving zijn de meningen verdeeld: een derde pleit voor meer aandacht voor een cultuur die rekening houdt met een bredere groep stakeholders. Een kwart pleit voor investeren in (een duurzame) economie en een vijfde ziet meer transparantie over het doen en laten van bedrijven als oplossing.