Premiekorting voor jongere uit WW of bijstand mist doel tegengaan werkloosheid

Per 1 juli 2014 kunnen werkgevers een tijdelijke premiekorting ontvangen wanneer zij werkloze jongere werknemers aannemen, maar de administratieve rompslomp die hierbij komt kijken maakt de winst voor werkgevers verwaarloosbaar.

Dat blijkt uit analyse van HR-risk consultant Robidus. De voorziening vanuit de overheid om meer jongeren aan het werk te krijgen, blijkt weinig voordeel op te leveren voor werkgevers. Hiermee is de kans klein dat de regeling meer jongeren aan het werk krijgt.

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een WW- of een bijstandsuitkering ontvangen en worden aangenomen in 2014 of 2015 komen in aanmerking voor de premiekorting. De premiekorting is € 3.500,- per jaar voor maximaal 2 jaar. Zij moeten echter wel worden aangenomen voor minimaal 6 maanden en 32 uur per week. “Bij de regeling in de huidige vorm komt zoveel administratieve rompslomp kijken, dat het onwaarschijnlijk is dat werkgevers hier massaal gebruik van gaan maken”, aldus Mick Netiv, directeur bij Robidus.

Administratieve last

Om actief gebruik te maken van de premiekortingsregeling moet een werkgever het aannamebeleid aanpassen. “Vaak is dit een intensieve procedure en gezien het tijdelijke karakter van de regeling niet de moeite waard”, aldus Netiv. Daarnaast wordt de werkgever niet automatisch geïnformeerd door Gemeenten of UWV dat er een werknemer is aangenomen die in aanmerking komt voor de korting, waardoor de organisatie hier zelf alert op moet zijn. Dit maakt het traject kosten- en tijdsintensief.

“Hetzelfde geldt vervolgens voor de salarisadministratie. Door het tijdelijke karakter van de regeling is dit niet standaard geïmplementeerd in de gebruikelijke systemen. Dit maakt het proces ook foutgevoelig. Al met al neemt de motivatie van de werkgever om actief gebruik te maken van de regeling al snel af.”

Toeval

Concluderend blijkt uit de analyse van Robidus dat de regeling te complex is om daadwerkelijk noemenswaardig resultaat op te leveren. “Voor een regeling die beoogt werkloosheid onder jongeren terug te dringen, zou meer pro-activiteit vanuit de overheid zorgen voor meer succes”, zegt Netiv. Wanneer werkgevers het aannamebeleid niet aanpassen, zal het op toeval berusten of iemand wordt aangenomen die in aanmerking komt voor de premiekorting. Ook het handmatig verwerken van de korting van de salarisadministratie moedigt werkgevers niet aan de beoogde doelstelling te halen. “Doel is natuurlijk om jongeren op grote schaal aan het werk te krijgen. De huidige complexe vorm van de regeling staat dat in de weg. De kans is klein dat werkgevers massaal op zoek gaan naar deze jongeren en dat de regeling daadwerkelijk effect heeft.”