Hoe blijven mijn mensen aangehaakt, hoe blijf ik als medewerker voldoende zichtbaar, hoe maak ik als manager resultaatafspraken? En hoe blijven we als team functioneren? Dat zijn de belangrijkste vragen die de deelnemers aan het vijfde Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken zich stellen.


We beslissen nu grotendeels zelf waar en wanneer we ons werk doen. Een ruime meerderheid (61 procent) van de deelnemers zegt dat. Vorig jaar was dat nog 54 procent. Het betekent ook regelmatig in de avonden of in het weekend werken, zegt 60 procent. Werk komt minstens eenmaal per week binnen in het privéleven, zegt 88 procent. En de juiste balans houden in werk en privé is dan lastig, geven veel mensen aan. Maar we zijn niet meer zo bang dat het leidt tot meer stress en burn out. Nog maar een kwart van de ondervraagden denkt dat Het Nieuwe Werken hiertoe leidt. In 2012 vreesde 31 procent dat.

Balanceren
Henny van Egmond is partner bij adviesbureau Yolk en voert regelmatig adviesopdrachten uit over Het Nieuwe Werken. Hij zegt over dit balanceren tussen werk en privé: “Natuurlijk zijn er mensen die het moeilijk vinden om de grens te trekken tussen het werk en het privéleven. Het is zaak voor organisaties om medewerkers daarbij te helpen, goede afspraken te maken over bereikbaar en beschikbaar zijn, maar ook over wanneer niet. En als het echt niet lukt: bewust kiezen om elke werkdag naar kantoor te gaan omdat je daar nu eenmaal het meest effectief werkt is ook het nieuwe werken.”

Kantoor blijft de basis
Er is dus niets mis met het kantoor. Sterker nog, het blijft toch de basis voor een ruime meerderheid van de deelnemers. Maar 10 procent werkt een op elke drie dagen thuis. Thuiswerken is dus beslist geen goede vertaling van Het Nieuwe Werken. Het is fijn voor even, om “in alle rust zaken uit te kunnen werken, zonder gestoord te worden.” Maar het lijkt erop alsof het echte werk toch op kantoor gedaan moet worden. Zegt een deelnemer: “Mensen gedijen volgens mij beter op een vaste werkplek en met regelmatig face to face contact met collega’s.”

Verbinding en vertrouwen
Wat moeten we doen om meer vruchten te plukken van Het Nieuwe Werken? Verbonden en betrokken blijven met het bedrijf en met elkaar zijn heel belangrijk volgens de toelichtingen bij de antwoorden. Maar ook vertrouwen wordt heel vaak genoemd. “Als werkgever: vertrouwen geven. Als werknemer: met vrijheid om kunnen gaan”, drukt een deelnemer het kernachtig uit. Vertrouwen in medewerkers vindt 70 procent de belangrijkste succesfactor. Managers moeten sturen op output en niet op aanwezigheid, en medewerkers moeten die vrijheid aankunnen. Dat vraagt om “resultaten kunnen benoemen en erop sturen.” En ook om medewerkers kunnen beoordelen op resultaatgericht werken.

Over het onderzoek
Voor de vijfde keer heeft het onafhankelijk Platform Over Het Nieuwe Werken het Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken gehouden. Tussen 4 en 30 april hebben bijna 3 duizend deelnemers bij het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs, cultuur en welzijn hun opvattingen over het onderwerp kenbaar gemaakt. Het zijn vooral kennisspecialisten en managers die zich met het onderwerp bezighouden. Ze werken op HRM (34%), bij het openbaar bestuur en de overheid (11%), op facility management en inkoop en Informatietechnologie (ICT) (7%).