De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres, die 1 januari 2014 ingaat, dreigt uit te lopen op een miljoenenstrop voor ondernemers. De gemiddelde schade van een grote brand bedraagt 3 miljoen euro.


Tot nu toe kostte het ondernemers maximaal 500.000 euro wanneer verzekeraars brandschade op hen verhaalden. Dat maximum wordt opgeheven. Hierdoor stijgen de premies en neemt het financiële risico fors toe. Dat stelt Wilco de Haan, directeur bij verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid.

Brand industrieterrein Borne
Als voorbeeld noemt De Haan de recente brand op industrieterrein De Veldkamp in Borne. ‘Als die brand is veroorzaakt door een ondernemer op het terrein kan de brandverzekeraar nu, wanneer onzorgvuldig handelen is aangetoond, een maximale schadelast van 500.000 euro op hem verhalen. In de nieuwe situatie heeft de ondernemer een groter probleem. Ten eerste is het maximum van 500.000 euro opgeheven en kan de schade aan het hele terrein bij hem in rekening worden gebracht. Daarnaast hoeft onzorgvuldig handelen niet meer aangetoond te worden. Zou die brand in 2014 plaatsvinden dan loopt diezelfde ondernemer het risico op een enorme schadeclaim.’

Bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen niet toereikend
De gemiddelde schade van een grote brand bedroeg in 2012 ruim 3.000.000 euro. Bijkomend probleem voor een ondernemer is, dat zijn huidige aansprakelijkheidsverzekeringen geen rekening houdt met de nieuwe Bedrijfsregeling. De Haan: ‘Het gros van de aansprakelijkheidsverzekeringen vergoedt tot een maximum van 500.000 euro. Dat is te weinig om de totale schadelast van een forse brand te dekken. De premies gaan dus omhoog en het is maar de vraag of aansprakelijkheidsverzekeraars producten gaan aanbieden voor zulke hoge claims. Over de – logische - rechtevenredige verlaging van de premie voor de brandverzekering wordt al helemaal niet gesproken.’

Case Vodafone
Ook de grote brand bij Vodafone in april 2012 illustreert het risico van de nieuwe Bedrijfsregeling voor ondernemers. De Haan: ‘De oorzaak van de Vodafone-brand is nooit publiekelijk bekend gemaakt, maar het is helder dat de brand is ontstaan in een naastgelegen bedrijf. De totale brandschade was 30 miljoen euro, de gevolgschade voor Vodafone nog niet eens meegerekend. De buurman van Vodafone moet zich in 2014 dus voor minimaal 30 miljoen euro verzekeren, omdat hij voor het hele bedrag aansprakelijk gesteld kan worden. Zo’n aansprakelijkheidspolis wordt onbetaalbaar, waarbij het nog steeds de vraag is of verzekerde bedrag toereikend is. Tenslotte is onbekend wat je als ondernemer moet doen als een ‘waardevol’ bedrijf besluit jouw buurman te worden.‘

Brandpreventie anders stimuleren
Het Verbond van Verzekeraars heeft de oude Bedrijfsregeling opgeheven omdat ondernemers in haar ogen te weinig preventieve maatregelen tegen brand nemen. Daarnaast is er sprake van oneerlijke concurrentie tussen brandverzekeraars, omdat de regeling uniek is in de wereld. De Haan: ‘Dat beoogde concurrentievoordeel slaat nu om in een groot risico voor ondernemers. Het zou beter zijn om preventie op een andere manier te stimuleren. Dat kan veel eenvoudiger door daar aanvullende polisvoorwaarden voor op te nemen of de premie aan te passen.

Premie stijgt, kans op onderverzekering groot
In de nieuwe Bedrijfsregeling is ook de passage over ‘onzorgvuldig handelen’ verdwenen. Dat maakt de aansprakelijkheid en de inschatting van het maximum daarvan bijzonder complex. De Haan: ‘Feitelijk dwingt het Verbond van Verzekeraars nu alle bedrijven om voor 1 januari 2014 opnieuw de hoogte van hun aansprakelijkheidsrisico’s in te schatten. Daarbij moeten ze rekening houden met onbeperkt verhaal - een onmogelijke opgave. De premie stijgt met minimaal 10 procent, wat nog eens extra lastenverzwaring betekent. En de kans op onderverzekering is zeer reëel. ’Het verhalen van brandschade komt nu weinig voor. Door de nieuwe regeling zal dat sterk toenemen. De Haan verwacht dat verzekeraars die nu de schade betalen, straks het maximale aan vergoeding willen verhalen.

De Haan roept het Verbond van Verzekeraars op om de regeling te heroverwegen gezien de zeer kort tijdspanne voor ondernemers om dit te regelen. De nieuwe Bedrijfsregeling werd pas in juni 2013 definitief. In eerdere plannen heeft het Verbond van Verzekeraars gesproken over een aanpassing van de Bedrijfsregeling of een gefaseerde afbouw. Dat zou, zeker in de huidige economische crisis, veel betere oplossingen zijn.