NVB presenteert Code Banken

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas) in april van dit jaar aanbevelingen gedaan hoe gebouwd kan worden aan het herstel en vertrouwen in de bancaire sector.

Naar aanleiding hiervan heeft de NVB op 9 september 2009 de Code Banken vastgesteld. Deze bankspecifieke code richt zich op de versterking van de governance, risicomanagement, audit en het beloningsbeleid binnen de banken. De Code Banken heeft vooral betrekking op het functioneren van de rol van de raad van commissarissen en de raad van bestuur in de specifiek bancaire context, waarbij risicobeheer bijzondere aandacht krijgt.

De Code wordt wettelijk verankerd en zal per 1 januari 2010 van kracht gaan. De Code sluit aan op de Corporate Governance Code en bestaande wet- en regelgeving. Ook is gekeken naar de samenhang met de Europese en internationale ontwikkelingen. Banken gaan in hun jaarverslag verantwoording afleggen over de naleving van de Code. Deze naleving zal worden gevolgd door een, dit najaar in te richten, Monitoringcommissie.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten