De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om willekeurige afschrijving mogelijk te maken op investeringen in bedrijfsmiddelen die worden gedaan in de periode van 1 juli 2013 t/m 31 december 2013. Dit is bekend gemaakt op een website van Rijksoverheid.


De mogelijkheid tot willekeurige afschrijving heeft tot gevolg dat op deze investeringen in 2013 maximaal 50% ineens kan worden afgeschreven en de hierna resterende boekwaarde naar eigen inzicht over de resterende levensduur van het bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven. De faciliteit levert uitstel van belastingheffing op. Voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen vóór 1 januari 2016.

De regeling geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Belang voor de praktijk
De mogelijkheid tot willekeurige afschrijving geldt voor een bepaalde periode. Hierdoor wordt het moment waarop tot een investering wordt over gegaan relevant. Fiscaal optimaal investeren, behoeft dus een goede planning. Ook in verband met andere faciliteiten, zoals de toepassing van vervroegde afschrijving milieu-investeringen (75%), milieu investeringsaftrek (13,5%, 27% of 36%) en energie-investeringsaftrek (41,5%). Deze fiscale faciliteiten moeten binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting zijn gemeld bij Agentschap NL. Dit is een 'fatale' termijn.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van een aantal bedrijfsmiddelen en de mogelijke faciliteiten:Bron: Horlings Accountants & belastingadviseurs