Nieuwe arbeidsregelgeving, zoals de transitie van de VAR naar de Wet DBA modelovereenkomsten, zorgt voor veel verwarring. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bureau Tentoo. Bijna de helft van de ondervraagden kent het woord 'modelovereenkomst' niet en tweederde weet niet wat het begrip inhoudt.

“De overheid heeft de afgelopen jaren een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die grote gevolgen hebben voor werkend Nederland. Neem bijvoorbeeld de wet DBA en de Wwz. We willen met dit onderzoek in kaart brengen in hoeverre er onduidelijkheid is”, vertelt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. “Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat men niet meer voldoende op de hoogte kan blijven van regelgeving.”
 
Veranderende wetgeving
De arbeidswetgeving is niet alleen onduidelijk, de verwachting bestaat ook dat de wetten snel weer veranderen. 44 procent van de ondervraagden denkt dat de wetgeving voor flexibele werknemers binnen een jaar weer verandert. Een derde denkt dat hetzelfde zal gebeuren voor vaste werknemers. Den Ronden: “Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Niet alleen kent men de huidige wetgeving niet goed, ook heerst het gevoel dat het toch geen zin heeft, omdat de wetgeving toch weer snel kan veranderen.”
 
Ouderen hebben weinig vertrouwen in nieuwe wetgeving
Bijna 40 procent gelooft dat nieuwe wetgeving niet zal leiden tot meer duidelijkheid. Ouderen zijn daarin sceptischer dan jongeren. Slechts 29 procent van de 45-59-jarigen denkt dat de nieuwe wetgeving de arbeidsmarkt duidelijker zal maken, tegenover 44 procent van de 18-29-jarigen. Een derde van de jongeren denkt dat de nieuwe wetgeving meer zekerheid zal bieden. Slechts één op de vier ouderen heeft die verwachting.
 
Van VAR naar modelovereenkomst
Sinds 1 mei kunnen zzp’ers geen gebruik meer maken van de VAR. Voortaan kunnen ze hun arbeidsrelatie met de opdrachtgever vastleggen via een modelovereenkomst volgens de wet DBA. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 47 procent van de ondervraagden het woord modelovereenkomst niet kent en 58 procent niet weet wat het inhoudt. Slechts een kwart van de ondervraagden vindt dat modelovereenkomsten voor meer duidelijkheid zorgen. Den Ronden: “Er zijn een miljoen zzp’ers en freelancers in Nederland. Het is kwalijk dat zoveel mensen er onvoldoende vanaf weten.”
 
Vrouwen nog minder op de hoogte dan mannen
Opvallend is dat het percentage vrouwen dat het woord ‘modelovereenkomst’ niet kent (54,4 procent) aanzienlijk hoger is dan het percentage mannen (41 procent). Ook weet slechts een derde van de vrouwen wat de term inhoudt. Bovendien geeft slechts een op de vijf vrouwen aan de nieuwe modelovereenkomsten duidelijk en transparant te vinden, tegenover een op de vier mannen. Volgens Den Ronden is dit te wijten aan het feit dat het aantal vrouwelijke zzp’ers en freelancers lager is dan het aantal mannen.