Voor het opteren voor btw-belaste verhuur van een onroerende zaak is het al vele jaren niet meer nodig om daadwerkelijk een verzoek in te dienen bij de fiscus. Het is voldoende om bepaalde gegevens op te nemen in de huurovereenkomst. Het is nog wel noodzakelijk dat koper en verkoper gezamenlijk een verzoek indienen bij de fiscus.

Dit verzoek moet zijn ingediend vóórdat de akte van levering bij de notaris wordt gepasseerd. Onlangs is aangekondigd dat men dit – waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2009 – wil aanpassen. Net als bij een optie voor belaste verhuur is het indienen van een verzoek voor belaste levering dan niet meer nodig.

De keuze voor een btw-belaste levering kan dan worden opgenomen in de leveringsakte. Het opteren voor een btw-belaste levering is van belang indien voor de betreffende onroerende zaak nog een herzieningstermijn loopt. Door te opteren voor een btw-belaste levering wordt voorkomen dat alsnog een deel van de ter zake van de aanschaf of vervaardiging in aftrek gebrachte BTW moet worden terugbetaald.

Om te kunnen opteren voor een btw-belaste levering geldt wel als voorwaarde dat de koper de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden, waarvoor hij voor tenminste 90 procent recht heeft op aftrek van voorbelasting.

 

Bron: Horlings, accountants en belastingadviseurs