Nederlandse bedrijven onderschatten reputatierisico

Nederlandse organisaties zijn zich internationaal bezien te weinig bewust van de risico's die hun bedrijfsvoering bedreigen.

Zij bereiden zich dan ook minder goed dan ondernemingen uit andere landen voor op belangrijke risico’s zoals reputatieschade. 

Dat blijkt uit de Global Risk Management Survey, een tweejaarlijks onderzoek van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon. De risico-top tien van Nederlandse organisaties verschilt op meerdere punten van die van de rest van de wereld. 

Opvallend is dat cyberrisico’s niet in de top tien staan (plaats 12), terwijl dit risico internationaal de negende plaats inneemt. Ook het risico op bedrijfsonderbreking (18de in Nederland versus 7de internationaal) en schade aan een van de eigendommen (24ste versus 10de) worden in Nederland lager ingeschat dan internationaal het geval is. 

Daarentegen is het Nederlandse bedrijfsleven zich wel meer bewust van het gevaar van disruptieve bedrijfsmodellen als Uber en Airbnb. De CFO’s die meededen aan het onderzoek gaven op een aantal punten duidelijk afwijkende antwoorden. In hun toekomstvisie komt de financiële oriëntatie sterk naar voren. De beschikbaarheid van kapitaal en kredietrisico’s bijvoorbeeld staat in hun lijst van belangrijkste risico’s voor de komende drie jaar op 7de plaats. 

Bij het gemiddelde van alle respondenten ontbreekt dit punt in de top tien. CFO’s maken zich verder bovengemiddeld druk om het prijsrisico van grondstoffen door toenemende schaarste. Risico’s van wettelijke aansprakelijkheid en cyberrisico’s worden door CFO’s onderschat. Uit zowel recente gebeurtenissen (Volkswagen, diverse hacks van onder andere Target, Gemalto en Sony) als de totaalresultaten van de Global Risk Management Survey blijkt dat deze risico’s kunnen leiden tot grote financiële schade. 

Aon stelt dat de financiële gevolgen van andere risico’s in potentie en in de praktijk veel groter zijn. Daarom moeten CFO’s meer integraal naar de gevolgen van risico’s gaan kijken. Elk risico kan immers de organisatiecontinuïteit en financiële situatie bedreigen en is daarmee een financieel risico. 

Lees ook: