OAZ subsidieadvies gaat werkgevers binnen 5 sectoren bijstaan die nog geld tegoed hebben uit de Nederlandse ESF-pot. Dit geld is al voor een deel weg en dreigt geheel te verdwijnen na het faillissement van een privaat administratiekantoor, dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van de Europese subsidies. Er is 7,7 miljoen euro spoorloos, maar de schade kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro.

Lakse houding fondsen
OAZ subsidieadvies wil bedrijven bijstaan die als gevolg van de verdwenen subsidie hun scholingstrajecten, die ze zelf al vanaf 2008 hebben voorgeschoten, in het water zien vallen. De subsidie werd aan de bedrijven verstrekt door Opleidingsfondsen (O&O-fondsen). Deze hebben de bedrijven recent per brief laten weten dat ze over de gehele afgelopen periode van 5 jaar geen subsidie meer hoeven te verwachten.

OAZ subsidieadvies vindt deze reactie te gemakkelijk. ‘Het agentschap en de opleidingsfondsen nemen hun verantwoordelijkheid niet. Zij zouden ervoor kunnen zorgen dat een groot deel van het geld nog wordt uitgekeerd aan de werkgevers’, zegt Mary van der Kuip, woordvoerder van OAZ subsidieadvies. ‘Dat kunnen ze doen door de eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen en de administratie alsnog op orde te brengen. Maar hier voelen de fondsen niets voor omdat dit forse kosten met zich meebrengt.’

Subsidie weg
De ingewikkelde constructie tussen Agentschap SZW, de  opleidingsfondsen en het uitvoerende administratiekantoor leidt er nu toe dat de aan de werkgevers toegezegde subsidie niet wordt uitbetaald en zorgt er zelfs voor dat reeds betaalde voorschotten worden teruggevorderd. Door de houding van het Agentschap SZW en de fondsen dreigt echter ook nog eens het volledig beschikbare subsidiebedrag (van meer dan 100 miljoen euro) terugbetaald te moeten worden aan Brussel.

Van der Kuip: ‘Wat merkwaardig is aan de situatie is dat een kleine, private partij zoveel vrijheid heeft gekregen om Europese subsidiegelden te beheren en dat er geen gebruik is gemaakt van bestaande, gerenommeerde partijen waarbij wel sprake is van een financiële garantstelling. Vreemd dat de Nederlandse overheid hier geen vraagtekens bij heeft gezet.’

Geld terughalen
OAZ subsidieadvies wil de problemen aankaarten bij de opleidingsfondsen en het Agentschap SZW, dat het subsidiegeld aan de fondsen verstrekt. Daarnaast doet het adviesbureau zijn best om de gevoerde projectadministraties veilig te stellen. Daar waar nodig, wil het privaat- of bestuursrechtelijke procedures voeren. OAZ subsidieadvies wordt hierin bijgestaan door advocaten van Loyens & Loeff en RST Advocaten.

Van der Kuip: ‘We hopen er uit te komen met het Agentschap SZW. Door deze gebeurtenissen dreigen vele scholingstrajecten niet door te gaan. Maar het mag niet zo zijn dat duizenden werknemers de dupe worden van het zoekraken van subsidiegelden door een rammelende overheid en onvoldoende toezicht vanuit de O&O-fondsen.

Bron: OAZ Subsidieadvies