MKB'er vaker in de problemen door niet-betalende klant

De afgelopen jaren is het aantal MKB'ers met een melding van een incassozaak fors gestegen, namelijk van 2010 naar 2012 met maar liefst 85%. Ook de meldingen in 2013 laat deze stijgende lijn zien. Dat zegt Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).


Penny van der Heijden, gespecialiseerd jurist Civiel bij SAR: ‘De laatste jaren zien we steeds vaker dat MKB’ers te maken krijgen met betalingsproblemen bij hun klanten of opdrachtgevers. Dat is een rechtstreeks gevolg van de crisis. Een serieus probleem, want voor veel MKB’ers geldt dat hun eigen voortbestaan afhangt van goed betalingsgedrag van hun klanten. De belangen zijn dus groot. Met de juiste juridische stap pen kan een hoop leed worden voorkomen. En staat de ondernemer sterk in zijn zaak.’

Tips voor MKB’ers
- Stel voordat u aan een opdracht begint een schriftelijke overeenkomst over het werk op, die u samen met uw opdrachtgever ondertekent. Daarbij is het belangrijk dat u juiste en recente algemene voorwaarden gebruikt. Om daar later een beroep op te kunnen doen moet u die voorwaarden daadwerkelijk overhandigen aan de opdrachtgever. U maakt daarin ook afspraken over de betaling.

- Na uitvoering van het werk stuurt u de nota(‘s) zoals afgesproken toe. In uw nota neemt u een betalingstermijn op.

- Betaalt de opdrachtgever niet binnen die termijn, dan stuurt u een herinnering.

- Als ook dan niet wordt betaald, stuurt u nóg een herinnering. In deze tweede herinnering geeft u aan dat als er niet wordt betaald u de vordering verhoogt met de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten staan vast. U moet in uw herinnering de hoogte van het bedrag aan buitengerechtelijke kosten noemen. U kunt die kosten bepalen met de rekentool op het online platform Zelfrechtzaam.

- Blijft de betaling dan nog steeds uit? Dan kunt u een procedure starten tegen de opdrachtgever via een dagvaarding. Er volgt dan een zogenaamde incassoprocedure. Een jurist kan u hiermee helpen.

Bron: Achmea Rechtsbijstand