Slechts één op de twaalf bedrijven verkoopt via online platforms: CBS.

Circa 8 procent van de Nederlandse bedrijven met werknemers in dienst gaf aan goederen en diensten af te zetten via online platforms, zoals Airbnb, Uber, Booking, Werkspot, Bol en Thuisbezorgd. Vooral bedrijven in de horeca en handel maken gebruik van online platformen. De belangrijkste redenen waren de toegang tot een grotere afzetmarkt (83 procent) en gemak (75 procent). Dit meldt het CBS vandaag op basis van onderzoek naar 2018.

De belangrijkste redenen voor bedrijven om gebruik te maken van online platformen is het bereiken van een grotere potentiële markt (83 procent). Naast een grotere potentiële markt zien bedrijven ook voordelen in online platformen als het gaat om gemak (75 procent) en het behouden of vergroten van het marktaandeel (68 procent).  Het bereiken van een internationale markt werd het minst genoemd als reden om gebruik te maken van online platformen (43 procent).

Vooral grotere bedrijven, met meer dan 250 werkzame personen maken gebruik van online platformen, 8,8 procent, ruim meer dan die met 50 tot 250 werkzame personen, 7,7 procent. Bijna 40 procent van de bedrijven geeft aan dat de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak een positief effect heeft op hun omzet. Iets meer dan 7 procent geeft aan dat de aanwezigheid van online platformen juist een negatief effect heeft op de omzet. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatietechnologie (59 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (56 procent) zijn bedrijven positief over de effecten van de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak op de omzet. In de handel zijn bedrijven meer dan gemiddeld negatief over de effecten van de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak op de omzet (13 procent).

Profiteer van Big Data en (Power) BI

Big Data en (Power) BI hebben bewezen meer dan een hype te zijn. Haal jij alles uit je data? Met de leergang Data & Analytics doorgrond je in vijf dagen de mogelijkheden van Big Data, Analytics en Business Intelligence.

Bekijk het programma

(bron: CBS)