In het Nederlandse bedrijfsleven zitten miljarden euro's 'vast' in het werkkapitaal. Dit geld is daardoor niet beschikbaar voor het doen van investeringen die kunnen bijdragen aan de groei van ondernemingen en daarmee de groei van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO.

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het rapport ‘Werkkapitaal in Nederland; het verborgen werkkapitaal in BV Nederland’. Als managers van Nederlandse ondernemingen meer inzicht zouden hebben in de situatie van het eigen werkkapitaal dan zouden ze meer geld kunnen investeren in de groei van de bedrijven. Kengetallen over het werkkapitaal maken echter onvoldoende deel uit van de huidige financiële rapportages.

Analyse
Door het gebrek aan inzicht wordt er door ondernemingen nog onvoldoende gestuurd op de relevante werkkapitaalkengetallen. Analyse van jaarrekeningen ABN AMRO heeft, door middel van een analyse van jaarrekeningen en een enquête onder ruim 200 financieel managers, uitgebreid onderzoek gedaan naar de werkkapitaalsituatie in Nederland. De analyse van de jaarrekeningen laat zien dat er in Nederland sprake is van gemiddeld 42 debiteurendagen. De wettelijke norm is 30 dagen. Kennelijk hebben ondernemingen gemiddeld twaalf dagen extra nodig om hun facturen te voldoen.

Ondernemingen in de bouwnijverheid, industrie, transport en dienstverlening lijken hun debiteurenbeheer het minst goed op orde te hebben (meer dan 50 debiteurendagen). De agrifood business en handelsondernemingen doen het beter (minder dan 30 debiteurendagen). Debiteurendagen Het werkkapitaal van het Nederlandse bedrijfsleven bedraagt 44 dagen (voorraad- en debiteurendagen minus crediteurendagen). Omgerekend gaat het om een bedrag van 125,2 miljard euro.