Managers hebben een klotejob. Stress en burn-out komen vaker voor bij managers dan bij de rest van de bevolking samen. Hun populariteit daalt sneller dan de zeespiegel stijgt.

De uitgangspunten van management zoals we het nog steeds kennen, dateren van de negentiende eeuw en zijn dan ook dringend aan vernieuwing toe, zegt Guido Thys, auteur van het net verschenen boek 8erlijk Management.

"Iedereen roept dat alles en iedereen moet veranderen en dat geldt ook voor managers. Die denken dat ze zelf aardig buiten schot kunnen blijven," vervolgt Guido Thys. "maar we leven in de eenentwintigste eeuw en management 19.0 moet zichzelf dringend opwaarderen naar versie 21.0. Dit kan op acht gebieden: weer de juiste meesters gaan dienen, de focus op de juiste plek leggen, zichzelf niet langer buitenspel zetten, waardecreërend in plaats van waardevernietigend te werk gaan, de status quo inwisselen voor de flow van alledag, het accent leggen op eigen kracht in plaats van op vervlakte saaiheid, utopisch gedrag vervangen door realisme en karrevrachten modellen overboord gooien want die zijn verouderd (zoals de waardeketen van Porter) of hebben nooit gedeugd (zoals de swot-analyse en de balanced scorecard)."

Door langdurig achterstallig onderhoud is management 19.0 afgegleden van de oplossing voor problemen naar de oorzaak ervan.

Het is links en rechts ingehaald en aan het eind van zijn levenscyclus aanbeland. Klanten weten het en klagen 360 graden in de rondte. Medewerkers weten het en schreeuwen het van de daken. Aandeelhouders weten het maar houden het stil. Geen prettige materie om over de schrijven dus: it's a dirty job, but somebody's got to do it! verzucht Guido Thys in dit boek.

Alle managers naar het UWV dus? Nee, schrijft de auteur met klem. Meer dan ooit hebben organisaties en bedrijven behoefte aan kaders, leiderschap en gezond verstand. Niemand kan deze rol beter op zich nemen dan de managers van nu. Die moeten hun prioriteiten dan wel omgooien, van het managen van processen naar het leiden van mensen (want mensen kun je niet managen).

Dit boek biedt, na een niet altijd even prettige analyse, praktische handreikingen op de 8 punten waarop management 8er loopt. Met het bijbehorende denkboek kunnen lezers ook zelf aan de slag.

Guido Thys gooit zijn dertig jaar ervaring, gesprekken met duizenden managers en zijn encyclopedische bedrijfskundige kennis in de strijd. Als auteur van 17 boeken (waaronder het Handboek Klanten Wegjagen en Dit is GEEN economische crisis) en met meer dan 2.400 lezingen en workshops is hij een gevestigd dwarsdenker en luis in de pels.