KPMG treedt terug als externe accountant Vestia

Accountantskantoor KPMG treedt terug als externe accountant van Stichting Vestia Groep. Het voornemen van Vestia om mogelijk een tuchtklacht tegen KPMG in te dienen, laat zich volgens KPMG niet verenigen met de onafhankelijkheidsregels die gelden voor een externe accountant.

KPMG heeft medio september al de werkzaamheden opgeschort, na de eerste mededelingen over een eventuele tuchtklacht. Nu is deze voorlopige maatregel, na zorgvuldig beraad en overleg met betrokkenen, omgezet in een definitieve beslissing.

Marc Hogeboom, Head of Audit van KPMG: "Wanneer een controlecliënt een tuchtklacht tegen de externe accountant in het vooruitzicht stelt, ontstaat volgens onze beroepsregels direct een serieuze bedreiging ten aanzien van onze onafhankelijkheid. Tegelijk loop je niet zo maar de deur uit, zeker niet als de controle nog volop gaande is. Daarom hebben wij dit besluit genomen na een zorgvuldige afweging van alle aspecten. Er bestaat een reëel maatschappelijk belang dat er snel helderheid ontstaat over de financiële verantwoording door Vestia over 2011. Door ons terugtreden als externe accountant, blijft die helderheid vooralsnog uit. Dat betreuren wij. Maar wij kunnen niet anders dan het belang van onze onafhankelijkheid het zwaarst te laten wegen.

De recente publiciteit heeft ons in die opvatting gesterkt; er kan en mag geen publieke discussie ontstaan over de onafhankelijkheid van ons oordeel als externe accountant. Overigens waren we, los van dit onafhankelijkheidsissue, nog helemaal niet toe aan definitieve conclusies of een afronding van de controle. In de gesprekken tussen Vestia en de externe accountant over de jaarrekening stonden nog vele belangrijke onderwerpen op de agenda, die nog niet tot afronding waren gekomen."

Bron: KPMG