Sinds de invoering van het nieuwe B.V. recht per 1 oktober 2012 is er een significante stijging zichtbaar van het aantal nieuwe inschrijvingen met de rechtsvorm B.V. In de periode oktober 2012 tot en met mei 2013 werden 45.319 B.V.'s ingeschreven in het Handelsregister, dat is 46% meer dan over dezelfde periode een jaar eerder.Uit de cijfers blijkt overigens niet dat er sinds de invoering van de wet meer starters kiezen voor de rechtsvorm B.V. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Beheeractiviteiten
De stijging kan vooral worden toegeschreven aan B.V.’s met zogenaamde ‘beheeractiviteiten’ en slechts in beperkte mate door inschrijvingen van  ondernemingsactiviteiten in de meer traditionele zin van het woord.  B.V.’s met de activiteit ‘financiële holding’ en ‘beleggingsinstelling’ steken er met kop en schouder boven uit. Deze laten vanaf oktober 2012 zelfs meer dan een verdubbeling zien.  

Onder die laatste vallen bijvoorbeeld ook stamrecht en pensioen B.V. ’s. Mogelijk worden er vanwege de economische situatie (ontslagvergoedingen) meer stamrecht B.V.’s opgericht.

Doel wet
Het doel van de wet was om de rechtsvorm B.V. aantrekkelijker en voor meer ondernemers bereikbaar te maken. Nu bijna een jaar later, blijkt dat nog niet veel meer (startende) ondernemers voor de rechtsvorm B.V. kiezen. Ook in het aantal ‘voortzettingen’ (zoals eenmanszaken die worden omzet in een B.V.) zijn geen grote wijzigingen zichtbaar.

Starten en rechtsvormen
De rechtsvormen eenmanszaak en vof bieden de meeste (startende) ondernemers meer fiscaal voordeel. Dat kan komende jaren anders worden. Het Kabinet heeft plannen om het fiscaal voordeel van eenmanszaken en vof ’s  (waaronder de ondernemersaftrek) te beperken.

Bron: Kamer van Koophandel