Flexibele werktijden zijn de voornaamste arbeidsvoorwaarde voor Nederlandse werknemers, die een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling minder belangrijk zijn gaan vinden. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek’ van onderzoeksbureau Intelligence Group, dat 21 criteria voorlegde aan bijna 6800 mensen.

Voor het eerst staat 'Flexibele werktijden' als belangrijkste arbeidsvoorwaarde - buiten salaris - met 40% op de eerste plek in de ranking. Vorig jaar stonden reiskostenvergoeding met 43% en pensioenregeling met 41% nog op de eerste en tweede plek. Zij zijn één plek doorgeschoven en flexibele werktijden is twee plekken gestegen.

Vrijheid en flexibiliteit worden belangrijker

Er zijn steeds meer zzp'ers op de arbeidsmarkt, werkgevers hebben in de crisis gemerkt dat ze wendbaar dienen te zijn en mondiaal denken - en werken - wordt steeds meer gemeengoed. Kortom, van werkgevers en werknemers wordt steeds vaker verwacht flexibel met werk om te gaan. Dit is terug te zien in de onderzoeksresultaten. Wanneer gevraagd wordt uit een lijst van 21 arbeidsvoorwaarden en maximaal vijf te kiezen die belangrijk zijn in de keuze van een werkgever of nieuwe baan, dan zijn de uitkomsten hierin veelzeggend: Zo is voor 50% van de studenten/scholieren flexibel werken veruit de belangrijkste arbeidsvoorwaarde, gevolgd door reiskostenvergoeding en studie- en opleidingsbudget.

Pensioen speelt nauwelijks een rol voor toetreders op de arbeidsmarkt

De levensfase waarin iemand verkeerd is eveneens bepalend voor waar belang aan wordt gehecht. Voor arbeidspotentieel van 50 jaar en ouder is de pensioenregeling veruit de belangrijkste arbeidsvoorwaarde (49% noemt dit) waarop gelet wordt bij de keuze van een baan. Starters zijn daar aanzienlijk minder mee bezig. Slechts een kwart van hen vindt een goede pensioenregeling van belang. Dat is bijna de helft minder vergeleken met de 50-plussers. Het is voor hen nog een 'ver van mijn bed show'. Een andere mogelijke verklaring is dat zij weinig vertrouwen meer hebben in het pensioenstelsel en er vanuit gaan dat er voor deze generatie geen pensioen meer zal zijn c.q. zij nu afdragen voor iets dat zij zelf niet meer gaan krijgen.

Mannen gaan voor geld, vrouwen voor flexibel werken en combinatie werk-privé

Mannen zijn meer gericht op financiële voorwaarden dan vrouwen: een goede pensioenregeling, een auto van de zaak, een bonusregeling en tekengeld zijn voor hen aanzienlijk relevanter bij de keuze van een baan, dan voor vrouwen. Vrouwen hechten meer waarde aan flexibele werktijden en thuis kunnen werken. Dit komt mogelijk voort uit de wens om werk en privé te combineren. Enerzijds gericht op de zorg voor kinderen en familie (mantelzorg). Anderzijds om een goede balans te houden tussen werk en ontspanning.

• Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek

 

 


Update over Arbeidsrecht in 1 dag
Adviseert u als accountant uw klanten regelmatig op het gebied van arbeidsrecht? Bent u continu op zoek naar de juiste inzichten en tips om hen te wijzen op de risico's en mogelijkheden? Dan is kennis over actuele ontwikkelingen in arbeidsrecht onmisbaar. Volg de eendaagse cursus Actualiteiten Arbeidsrecht en breng direct uw praktijk op een hoger niveau. Meld u direct aan.