Robert Half deed onderzoek naar de talentbehoefte in finance wereldwijd. Daaruit blijkt dat bijna negen op de tien (89%) bedrijven aangeven meer moeite te hebben met het vinden van de juiste mensen voor hun finance teams.

Door: Thomas Traxler, division manager bij Robert Half

De entertainmentindustrie staat bol van de talentenjachten. Iedereen wil maar wat graag zijn talent tonen als start van een hopelijke droomcarrière of enkel die ‘fifteen minutes of fame’ pakken op nationale televisie. Hoe anders gaat het eraan toe in de markt voor financiële professionals. Daar is het juist de werkgever die steeds meer moeite moet doen om talent ervan te overtuigen voor die droombaan in finance te gaan. Wat doen organisaties om op te vallen bij talentvolle finance professionals? 

In veel sectoren neemt het tekort aan talentvolle medewerkers toe, waardoor bepaalde posities moeilijker door bedrijven worden ingevuld. In de financiële markt is dat niet anders. Robert Half deed onderzoek naar de talentbehoefte in finance wereldwijd. Daaruit blijkt dat 89 procent van de bedrijven aangeeft meer moeite te hebben met het vinden van de juiste mensen voor hun finance teams. De functiegebieden voor finance professionals die het lastigst in te vullen zijn, zijn zakelijke en financiële analyse (36%), financieel management en control (31%), audit (28%), accounting (27%) en compliance (25%). 

Specifieke talenten
Nederland is hierin niet uniek, ook in de ons omringende landen groeit de vraag naar financiële professionals. Er zijn echter wel verschillen per regio als je kijkt naar de vraag naar specifieke talenten. Zo is er in Nederland een sterke behoefte aan professionals op het gebied van financieel management en control (38%) en risk (35%, niet in wereldwijde top 5). 

Niet alleen zijn specifieke functies steeds lastiger in te vullen, ook de skills waarover financiële professionals dienen te beschikken veranderen. Dit maakt de zoektocht er niet eenvoudiger op. Enerzijds neemt automatisering een steeds belangrijkere rol in binnen finance, anderzijds staat het finance team steeds meer aan de basis van organisatiebredere beslissingen, waarmee communicatie een belangrijke functievereiste wordt. Van finance professionals wordt dan ook verwacht dat zij beschikken over bepaalde technische en ‘soft’ skills. 

Het onderzoek van Robert Half laat zien dat bij werving gefocust wordt op de volgende skills:
-    Strategische visie (41%)
-    Probleemoplossend vermogen (40%)
-    IT skills (37%)
-    Data analyse skills (36%)
-    Commerciële/business skills (35%)

Maar ook hierbij geldt dat de prioriteiten per land verschillen. Dat heeft uiteraard alles te maken met de situatie en technologische vooruitgang per land. Zo is het in Nederland vele malen belangrijker om over de juiste IT skills te beschikken (41%) dan bijvoorbeeld commerciële/business skills (30%) of creativiteit (26%).Om als finance professional op te vallen bij mogelijke werkgevers, is het dus zaak om ervoor te zorgen dat je extra vaardigheden kan overleggen. Dit zijn niet alleen technische vaardigheden, maar ook soft skills. Een finance professional die niet alleen goede financiële skills heeft, maar dankzij andere vaardigheden ook vlot kan samenwerken met andere medewerkers binnen de organisatie, maakt meer kans om aangenomen te worden.

Nederlandse bedrijven voeren flinke salarisverhoging door
Op het moment dat de persoon met de juiste skills set zich aandient op de arbeidsmarkt, wil je als potentieel werkgever natuurlijk met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken om dat talent binnen te halen en uiteindelijk ook vast te houden. Om de ‘war for talent’ te kunnen winnen, beloven Nederlandse bedrijven goede salarissen. De ondervraagden gaven in het onderzoek aan dat het salaris van finance professionals de komende tijd met gemiddeld 7,26% zal stijgen. Hiermee scoort Nederland het hoogst wereldwijd. 

Overigens hebben bedrijven ook andere mogelijkheden om talentvolle kandidaten over de streep te trekken. Steeds meer kandidaten kijken namelijk naar de secundaire arbeidsvoorwaarden die bedrijven bieden, zoals flexibele werkuren en een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast kijken ze naar bedrijven die opleidingsmogelijkheden bieden, wat van pas kan komen bij het aanleren van vaardigheden die tegenwoordig worden gevraagd.

Voor een goede bonus hoeft de finance professional niet aan te kloppen bij Nederlandse bedrijven. Slechts 16,21 procent van de finance professionals kan een bonus verwachten. Wereldwijd ligt dit percentage gemiddeld op 23 procent. Een belangrijke reden voor dit verschil is de strenge regelgeving in Nederland rondom het verstrekken van bonussen. Zo legt Nederland bijvoorbeeld het plafond voor bonussen van bankiers bij 20 procent van hun jaarsalaris. In andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Ierland, is dat 100 procent.

Soft skills vaak belangrijker dan inhoudelijke kennis
Veel van de ondervraagde organisaties hebben aangegeven dat zij bereid zijn om professionals aan te nemen die geen passende finance-opleiding hebben gevolgd. Maar liefst 84 procent van de organisaties wil op deze manier het aantal finance-vacatures opvullen. De bereidheid om deze weg te bewandelen komt voort uit het toenemende belang van soft skills in bepaalde posities. Ruim de helft (51%) van de ondervraagde finance leiders geven aan dat soft skills belangrijker zijn dan technische kennis als het aankomt op bepaalde posities. Zelfs 39 procent van de ondervraagden wereldwijd geeft aan dat het aannemen van niet-finance professionals een betere oplossing is voor het tekort aan talenten, dan het verhogen van salarissen en het geven van bonussen. 

Wat de beste oplossing ook is, we moeten met zijn allen voorkomen dat het tekort aan financiële professionals verder toeneemt. Organisaties hebben het talent immers nodig om te blijven groeien. Bedrijven moeten continu meebewegen met de veranderende eisen en skills om talent te kunnen rekruteren, te laten ontwikkelen en op te voeden om de eigen organisatie te laten groeien en het potentieel van de medewerkers volledig te benutten.