De Nederlandse export van goederen is in augustus met 5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS.

Er werden vooral meer machines, chemische producten en metaal verhandeld met het buitenland. Wel is de groei weer minder sterk dan een maand eerder. Sinds de piek in april, toen de export op jaarbasis met bijna een kwart groeide is sprake van een geleidelijke daling. Die piek is vooral het gevolg van de dip een jaar eerder toen het coronavirus hard om zich heen greep.

De import groeide op jaarbasis met 6,1 procent. Voor zowel de uitvoer als de invoer geldt dat het volume in augustus dit jaar hoger is dan in augustus 2019, de periode van voor de crisis. Voor de export gaat het om een toename van 1,7 procent, voor de import om een groei van 1,1 procent.

Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor de export in oktober minder gunstig zijn dan in augustus. In die exportradar neemt het statistiekbureau onder meer de ontwikkelingen in de belangrijkste afzetmarkten en de ontwikkeling van de concurrentiepositie mee. De daling ten opzichte van augustus komt vooral doordat de Duitse industriële productie veel minder hard groeide.