Het risico dat institutionele beleggers lopen op de waardering van bedrijfsmatig vastgoed neemt sterk af met de komst van de EVS-norm (European Valuation Standards). Deze standaard geeft pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen meer zekerheid over de waarde van hun beleggingen in Europees, commercieel vastgoed.


Dit stelt Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar. De ECB heeft in haar handleiding van 11 maart 2014 (uitvoeren van het AQR-fase 2) aangegeven de European Valuation Standards (EVS) te prevaleren bij conflicterende standaarden. Dit omdat EVS is toegespitst op de Europese praktijk en het de enige standaard is die uitgebreid EU-wet- en regelgeving heeft geïncorporeerd. 
___________________________________________________________________________________
Creëer zekerheid in uw vastgoedprojecten
Voorkom missers door het opstellen van een doordacht financieel plan voor uw vastgoedprojecten. Na de driedaagse cursus Vastgoedrekenen beoordeelt u zelf de financiële positie van uw vastgoedprojecten, kent u de financieringsbehoefte en overtuigt u externe financiers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
___________________________________________________________________________________
Door de standaardisatie zijn taxaties van commercieel vastgoed in de verschillende EU-lidstaten eenduidig en dus vergelijkbaar. Nederland is één van de weinige EU-lidstaten die nog geen gebruik maakt van de EVS, ondanks dat de AFM zich hard maakt voor de uitgangspunten van TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations), die EVS ontwikkelt en beheert. 

Institutionele beleggers op Europees grondgebied lopen het risico dat de waardering van commercieel vastgoed niet geheel voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Van der Ploeg raadt pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen aan om te beleggen in bedrijfsmatig vastgoed dat volgens de EVS-norm is gewaardeerd door een taxateur met een REV (Registered European Valuer)-titel. 

Dit om meer zekerheid te krijgen over de waarde van de beleggingsportefeuille. Deze EVS-norm is immers toegespitst op de Europese situatie, met de specifieke kapitaalvereisten en risicogerelateerde criteria voor waardebepalingen voor kredietverleningsdoeleinden. Dit maakt het interessant voor institutionele beleggers om binnen de EU te beleggen in commercieel vastgoed waarvan de waarde is onderbouwd met uniforme, gefundeerde taxatierapporten van een hoogwaardige kwaliteit.