Europees Betalingsbevel

Met ingang van 12 december 2008 behandelt de rechtbank 's-Gravenhage zaken in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure als bedoeld in de verordening (EG) nr.1896/2006. Met de invoering van een Europese betalingsprocedure worden de kosten van grensoverschrijdende zaken over niet-betwiste geldvorderingen vereenvoudigd, versneld en goedkoper gemaakt.

De verordening zorgt ook voor het vrije verkeer van het Europees betalingsbevel tussen de lidstaten door minimumnormen te stellen waarvan de naleving elke intermediaire procedure in de lidstaat van tenuitvoerlegging voorafgaand aan de erkenning en de tenuitvoerlegging onnodig maakt.

Op grond van een aanwijzingsbesluit van de Raad voor de rechtspraak is de rechtbank ’s- Gravenhage voor de behandeling van deze zaken aangewezen als nevenzittingsplaats van alle andere rechtbanken in Nederland.

Voor het indienen van een verzoek in het kader van deze procedure moet gebruikt gemaakt worden van een formulier dat in alle talen van de Europese Unie beschikbaar is op de site van de Europese Commissie. Bij de rechtbank ’s-Gravenhage kunnen uitsluitend verzoeken worden ingediend in de Nederlandse taal.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten