Nieuwe EU-regels vergroten de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van online platforms.

Sinds gisteren is  de EU-verordening Platform-to-Business (P2B) in werking, die onder andere regels over geschillenbeslechting, transparantie, algemene voorwaarden, en de volgorde van zoekresultaten vastlegt. De P2B verordening geldt voor alle platforms waarop ondernemingen die  gevestigd zijn in de EU hun producten of diensten aanbieden. Dit geldt óók voor platforms die niet met hun hoofdvestiging  in de EU zijn gevestigd, maar die daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon.

De P2B-verordening draagt op twee manieren bij aan eerlijke verhoudingen: via transparantievereisten voor online platforms en effectieve geschillenbeslechting. Digitale platforms moeten vanaf nu zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Daarnaast moeten platforms transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een onderneming van een platform te verwijderen, en de behandeling van eigen producten ten opzichte van producten die anderen op het platform aanbieden.Ook kan men dan voortaan bij een geschil kosteloos bij het platform terecht voor een snelle afhandeling. Daarnaast moeten platforms onafhankelijke externe bemiddelaars hebben aangewezen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling.

Kleinere platforms waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en met een jaaromzet van niet meer dan 10 miljoen euro, zijn uitgezonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbeslechting.

Profiteer van Big Data en (Power) BI

Big Data en (Power) BI hebben bewezen meer dan een hype te zijn. Haal jij alles uit je data? Met de leergang Data & Analytics doorgrond je in vijf dagen de mogelijkheden van Big Data, Analytics en Business Intelligence.

Bekijk het programma

(bron: ANP)