De verdere digitalisering van de financiële communicatie van beursgenoteerde bedrijven in Nederland lijkt niet meer te stuiten. Inmiddels maakt driekwart van de AEX-bedrijven gebruik van Twitter om de jaarcijfers onder de aandacht te brengen, als aanvulling op directe publicatie van het persbericht.


Ook worden er minder jaarverslagen in hard copy gedrukt; meer dan 1 op de 3 beursfondsen heeft in plaats daarvan een aparte website voor het jaarverslag ingericht. Dat blijkt onder andere uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Citigate First Financial naar de publicatie van de jaarcijfers 2012 en jaarverslagen 2012 door beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

Uneke Dekkers, Managing Director van Citigate First Financial: ,,Hoewel vergelijkende cijfers ontbreken, blijkt dat ook de financiële communicatieafdelingen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland social media als communicatiemiddel omarmen. De regelgeving in de VS staat sinds kort toe dat koersgevoelige informatie direct via Twitter, Facebook of een ander online platform gepubliceerd wordt, mits duidelijk van tevoren is aangegeven via welk medium dat gebeurt. Regelgeving in Nederland is nog niet zover, maar het toenemende gebruik toont aan dat ook hier de markt er (bijna) klaar voor is .’’

Ieder jaar onderzoekt Citigate First Financial de publicatiewijze van de jaarcijfers van de aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde grote (AEX), middelgrote (AMX) en kleinere ondernemingen (AScX). Van de AEX-fondsen zette 76% Twitter in om de jaarcijfers 2012 onder te aandacht te brengen, naast het versturen van het persbericht naar de media. Daarmee lopen de AEX-fondsen voorop in vergelijking met de AMX- en AScX-fondsen, waarvan 64% respectievelijk 37% gebruikmaakte van deze vorm van sociale media. De inzet van Facebook voor het verspreiden van de jaarcijfers lag voor de drie indices vrijwel gelijk. Hiervan maakte circa 30% gebruik.

Daarnaast is onder andere onderzocht in hoeverre het jaarverslag door de ondernemingen in hard copy beschikbaar wordt gesteld. Ruim 1 op de 3 beursfondsen bleek het jaarverslag 2012 niet in een gedrukte versie te hebben. Daarvoor in de plaats is een aparte website ingericht voor het jaarverslag. Verder geeft bijna de helft van de AEX-, AMX- en AScX-ondernemingen aan de jaarverslagen alleen op aanvraag beschikbaar te hebben. Vrijwel elke beursgenoteerde onderneming heeft een PDF-versie van het jaarverslag beschikbaar op de website.

Bron: Citigate First Financial