Met ingang van dit jaar gelden de volgende drempelwaarden voor het publiceren van openbare aanbestedingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De drempelwaarden blijven van kracht tot 1 januari 2008. De drempelbedragen zijn exclusief btw. Alle overheden: 5.278.000 euro Concessies: 5.278.000 euro Centrale overheid: 137.000 euro Decentrale overheden: 211.000 euroDiensten Centrale overheid: 137.000 euro Decentrale overheden: 211.000 euro Onder redactie van Rick van Dijk, Deloitte Tax Lawyers