DPA Group ziet af van overname WR

Detacheerder DPA Group ziet af van de overname van branchegenoot WR Leading in Finance. Daarnaast kondigde DPA aan dat er besprekingen worden gevoerd over een mogelijke versterking van de vermogenspositie. Dit maakte DPA woensdag 17 maart nabeurs bekend.

Op de website van DPA Group wordt het volgende gemeld: DPA Group N.V. ("DPA") en WR Leading in Finance ("WR") maken bekend dat heden besloten is de transactie waarbij DPA WR onder voorwaarden zou acquireren, niet zal worden geëffectueerd. De huidige marktomstandigheden maken het noodzakelijk dat voorrang wordt gegeven aan de leiding op operationeel niveau. De beoogde acquisitie en daaropvolgende integratie van activiteiten zou in de komende maanden onevenredig veel aandacht op bestuurlijk en operationeel niveau opeisen. Beide organisaties zullen op bepaalde onderdelen wel blijven samenwerken.

DPA voert momenteel besprekingen die verband houden met de voorziene versterking van haar vermogenspositie; naar verwachting zullen hierover op afzienbare termijn nadere mededelingen volgen.

Op 10 februari maakte DPA bekend WR te willen overnemen. Tegelijkertijd werd het vertrek van CFO Jaap van Duijn bekend gemaakt. De overnameprijs zou 27,8 miljoen euro bedragen, deels in aandelen en deels in contanten. WR is een van de grotere detacheerders van financieel specialisten in Nederland.