Crisis biedt voordelen voor controllers

De kredietcrisis en de recessie bieden kansen aan controllers en financieel managers. Dit blijkt uit een onderzoek van het Register AC, een platform voor financiële professionals op post-HBO-niveau, meldt de website accountant.nl

Naast een toegenomen kostenbewustzijn, zien zij meer aandacht voor het optimaliseren van processen, kwaliteit en het aanpassen van de organisatie. Maatregelen die soms al eerder genomen hadden moeten worden, kunnen nu rekenen op voldoende draagvlak.

Veertig procent van de respondenten verklaart dat er nauwelijks of geen duidelijke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de crisis. Bij maatregelen die wel worden genomen zijn in driekwart van de gevallen controllers betrokken.

Menig controller denkt dat de eigen organisatie beter door de crisis komt dan de concurrentie en wil profiteren van de lagere inkoopprijzen en de veranderde arbeidsmarkt voor het aantrekken van gemotiveerd personeel.

Voor de controller zelf biedt de crisis ook kansen. Het belang van kostenbeheersing, cashmanagement en snelle managementinformatie is toegenomen, en daarmee het belang van een goede controller.

Bron: www.accountant.nl